antoniem

Eigenschappen

VoorkeurslabelantoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben.
DefinitieTwee woorden zijn elkaars antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. als ze een tegengestelde betekenis hebben.
SynoniemantoniemenTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben., antoniemenpaarTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben., antoniemenparenTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben., antonymieTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben.
Toelichting op definitieHet woord is afgeleid uit het Grieks: anti ("tegen"), onoma ("naam, benoeming").

Beide woorden vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. een antoniemenpaarTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben..

Ieder woord heeft zowel een vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. (de klanken) als een betekenis.

De tegenstelling tussen beide leden van een antoniemenpaarTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. schuilt in de woordbetekenis: zo betekent "warm" exact het tegengestelde van "koel". En "ouder" en "kind" betekenen elkaars tegengestelde, doordat het ene woord de betekenis heeft van "degene die heeft voortgebracht", terwijl het andere juist "degene die is voortgebracht" betekent. Een ander voorbeeld is het woord "antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben." zelf, dat mede naar zichzelf verwijst aangezien het exact het tegenovergestelde betekent van synoniem. Dit is tevens een voorbeeld van een zelfvervuller.

Dat wil echter niet zeggen dat de tegenstelling ook in de aangeduide zaak berust. Een voorwerp, of de buitentemperatuur, kan door de een als warm worden ervaren, door de ander als koel. En iemands ouder is tegelijk altijd iemands kind. Antonymie is een tegenstelling tussen woordbetekenissen, niet tussen aangeduide zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. die in de werkelijkheid bestaan.

Soms sluiten de betekenissen van een antoniemenpaarTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. elkaar echter wél uit. Zo is moeilijk in te zien hoe "dood" en "levend" tegelijkertijd op een en dezelfde zaak van toepassing zouden kunnen zijn.

Doordat antonymieTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. op betekenistegenstelling is gebaseerd, kent één woordvorm soms meerdere antoniemenTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben..

Dat is in de eerste plaats het geval als een woord polysemie vertoont. Weliswaar gaat het dan om slechts één woord, maar dat woord heeft in de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. uiteenlopende betekenissen gekregen. Een voorbeeld is kind, dat in de betekenis van "telg, afstammeling" als antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. ouder heeft, maar in de betekenis van jeugdige het antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. volwassene. Een ander voorbeeld is het vanouds zeer negatieve wreed, dat met name in jongerentaal welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. wordt gebruikt in de betekenis "gaaf, geweldig". Daarmee is dit woord zijn eigen antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. geworden.

In de tweede plaats kunnen twee woorden met dezelfde vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. homofonen of homoniemen zijn: ze klinken dan hetzelfde en hebben dezelfde vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek., maar dat is toeval want ze zijn niet etymologisch verwant. Zo bestaat er een woord "lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid." in de betekenis "helder". Een homoniem hiervan is "lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. " in de betekenis "van gering gewicht". Het antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. van "lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid." is "donker", dat van "lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. " is "zwaar".
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoniem

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
antoniemTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg