actieve entiteit

Eigenschappen

Voorkeurslabelactieve entiteitActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en output
DefinitieActieve rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen., die het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van een verandering specificeert in termen van input en output
Synoniemactieve entiteitenActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en output
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0081
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actieve entiteitActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en outputBreder
  • associatie rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • topassociatierol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actieve entiteitActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en outputBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actief object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactieve entiteitActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en output
actieve activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactieve entiteitActieve rol van een entiteit, die het resultaat van een verandering specificeert in termen van input en output
Rdf.jpg