analysemethode

Eigenschappen

VoorkeurslabelanalysemethodeDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. 
DefinitieDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaardenWaarde van een parameter / waarnemingssoort.
Synoniemanalyse methodeDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. , analyse methodesDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. , analysemethodesDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. 
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-fd8950d8-796c-4d70-ba75-9a6ff3f098da

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
analysemethodeDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. Breder
  • analyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
analysemethodeDe methode die gehanteerd wordt bij het bepalen van meetwaarden. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg