actieve remote sensing

Eigenschappen

Voorkeurslabelactieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.
DefinitieBij actieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen. zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.
Toelichting op definitieEen actief systeem betekent dat de sensorenEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. van de vliegtuigen, satelliet eerst zelf een radarEen radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee. signaal uitsturen en dan het teruggekaatste radarsignaal opvangen en verwerken. Dit heeft als voordeel dat er ook beelden in het donker kunnen gemaakt worden aangezien men geen zonlicht nodig heeft. Met actieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen. kun je ook door bewolking heen metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. en is daarom erg geschikt om tijdens slechte weersomstandigheden inundatiesHet laten overstromen. te metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
Afbeelding van1024px-Remote_Sensing_Illustration.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.Breder
  • remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
actieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.Gerelateerd
  • lidar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • radar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
lidar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.
radar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactieve remote sensingBij actieve remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen.
Rdf.jpg