hemelwaterafvoer

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 06:14 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |ElementUniqueId=19737b11-9cbe-032b-c720-13de61fb8846 |Paginanaam=Id-19737b11-9cbe-032b-c720-13de61fb8846 |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=hemelwater...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelhemelwaterafvoer
DefinitieEindpunt van het afvoer van hemelwater, gezien vanuit de wegbeherende instantie meestal gevormd door een fysieke constructie, waaraan overdracht van het op het oppervlak aanwezige hemelwater naar een ander stelsel plaatsvindt of aannemelijk wordt geacht.
Synoniemhemelwaterafvoeren, HWA, RWA
Toelichting op definitie(bron: Adventus Wegen / Aquo)


Een voorziening voor opvang en afvoer van hemelwater.
Systeem van goten en pijpen om hemelwater (regewater) af te voeren. (bron encyclo.nl)

Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat "uit de hemel" komt, zoals regen, sneeuw, hagel. Doel van de hemelwaterafvoer is het afvoeren van hemelwater van dak en dakgoot naar de riolering of, soms, naar een wadi (een systeem voor afvoer en opvang van hemelwater, meestal in de grond) of een greppel. De hemelwaterafvoer in nauwe betekenis is de regenpijp (vaak als hwa op bouwtekeningen).

Meestal vindt hemelwaterafvoer plaats via hemelwaterstandleidingen (regenpijpen) aan de buitenkant van een gebouw, soms via een ketting waarlangs het water stroomt. (Zie veel voorbeelden van bijzondere regenpijpen.)

Bij een gescheiden rioleringsstelsel wordt het publieke ondergrondse deel dat naar het oppervlaktewater loopt ook tot de hemelwaterafvoer gerekend. Bij een gemengd rioleringsstelsel wordt afvalwater met hemelwatervoer samengebracht voordat het in het publieke deel van het rioleringsstelsel aankomt.

Het te groene sprookje van het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool.
Door soms wat heftige regenval, te veel harde en dichte bestrating, te weinig overloopmogelijkheden, te weinig opvang in greppels, wadi's en sloten en omdat bij vervanging van het riool vaak te krappe diameters rioolafvoerbuis worden toegepast, stroomt heel af en toe teveel hemelwater door het riool. Er zijn gemeenten die daarom het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool propageren en subsidiëren. De gevolgen daarvan zijn o.m.:

  • omvangrijke ondergrondse regentanks in de tuinen
  • verzameld hemelwater dat vuil wordt en ongezond lang blijft staan
  • hoge kosten voor extra materiaal, leidingen en apparatuur
  • de tuinen worden veel te nat (als de afvoer stremt)
  • er moet toch een overloop zijn naar het riool om de grootste overlast te vermijden.


Wanneer zich problemen voordoen met het afvoeren van hemelwater kan de gemeente het beste met het waterschap overleggen en nagaan of de knelpunten aangepakt kunnen worden door o.m.:

  • vertraagd afvoeren van hemelwater (toch maar een soort regentonnen-plan, wateropvang voor de tuin)
  • lokaal bufferen (wadi's, greppels, singels, plassen e.d.)
  • meer omvangrijke waterbergingen (retentie; in overleg met het waterschap en mogelijk de provincie)
  • vergroten van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater (in overleg met waterschap; soms zijn een paar pompen al voldoende; overigens, het is simpelweg één van de taken van het waterschap om te zorgen dat we droge houden). (bron: Joost de Vree)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-a867c689-9ed9-43fc-bc6f-44b1027eb3a4, https://www.encyclo.nl/begrip/hemelwaterafvoer, https://www.joostdevree.nl/shtmls/hemelwaterafvoer.shtml
Afbeelding vanHemelwaterafvoer-polyline-3.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hemelwaterafvoerBreder
hemelwaterafvoerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
goot (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
kolk (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
kolk (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
put (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
infiltratiesloot (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer
uitlaatvoorziening (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer
Rdf.jpg