waterkering

Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterkering
AfkortingDWK
DefinitieKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
Publieksvriendelijke toelichtingHoogte in het landschap die water kan tegenhouden.
Synoniemwaterkeringen
Toelichting op definitieEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.


Dam, dijk, duinen, havenhoofd of sluiswerk dat dient als scheiding tussen twee gebieden met een verschillend waterniveau.

Waterkeringen worden ingededeeld in de categoriën:

  • primaire waterkeringen (type A),
  • regionale waterkeringen (type-B) en
  • overige waterkeringen (type-C).
Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden. Bron: Beleidsplan vastgoedinformatie / Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / UIVO-W.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a08f373c-c01b-4fed-8877-defd595536b5, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/waterkering
Afbeelding vanwaterkering


waterkering

Waterkering van waterschap Hunze en Aa's.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringBreder
waterkeringBron van
waterkeringDeel van
waterkeringGerelateerd
waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Brederwaterkering
binnenwaterkering (Begrip)Brederwaterkering
boezemkade (Begrip)Brederwaterkering
dam (Begrip)Brederwaterkering
dijk (Begrip)Brederwaterkering
dubbele dijk (Begrip)Brederwaterkering
duin (Begrip)Brederwaterkering
flexibele waterkering (Begrip)Brederwaterkering
harde kering (Begrip)Brederwaterkering
hoge gronden (Begrip)Brederwaterkering
hoogwaterkering (Begrip)Brederwaterkering
kade (Begrip)Brederwaterkering
keersluis (Begrip)Brederwaterkering
keerwand (Begrip)Brederwaterkering
kenmerkende profiellijn (Begrip)Brederwaterkering
kruin (Begrip)Brederwaterkering
overige waterkering (Begrip)Brederwaterkering
primaire waterkering (Begrip)Brederwaterkering
regionale waterkering (Begrip)Brederwaterkering
uitwateringssluis (Begrip)Brederwaterkering
voorlandkering (Begrip)Brederwaterkering
wet op de waterkering (Begrip)Brederwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Deel vanwaterkering
benedenbeloop (Begrip)Deel vanwaterkering
bovenbeloop (Begrip)Deel vanwaterkering
grondlichaam (Begrip)Deel vanwaterkering
grondmechanisch aspect (Begrip)Deel vanwaterkering
spuisluis (Begrip)Deel vanwaterkering
stortsteen (Begrip)Deel vanwaterkering
Deltawet (Begrip)Gerelateerdwaterkering
achterloopsheid (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afschuiving (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beheersregister (Begrip)Gerelateerdwaterkering
belasting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bestorting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
binnendijks (Begrip)Gerelateerdwaterkering
binnenteen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
buitenteen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
coupure (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkinspectie (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkpaal (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkring (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkwacht (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfklap (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfklapzone (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfneerloop (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoploop (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoverslag (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoverslagbak (Begrip)Gerelateerdwaterkering
hoogwaterbeschermingsprogramma (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kernzone waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kustlijn (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kwel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
maatgevende hoge waterstand (Begrip)Gerelateerdwaterkering
niet-waterkerend object (Begrip)Gerelateerdwaterkering
noodmaatregelen waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
onderhoudsbeheerplan (Begrip)Gerelateerdwaterkering
onderloopsheid (Begrip)Gerelateerdwaterkering
overlopen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
overslagdebiet (Begrip)Gerelateerdwaterkering
piping (Begrip)Gerelateerdwaterkering
polder (Begrip)Gerelateerdwaterkering
profiel van vrije ruimte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
stabiliteit binnentalud (Begrip)Gerelateerdwaterkering
stabiliteitszone (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toetsen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toetsing (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toplaag (Begrip)Gerelateerdwaterkering
wel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
Rdf.jpghttps://www.sebasvandenbrink.nl/werk/taal-van-de-waterkering/