actuele gebruiksfunctie

Eigenschappen

Voorkeurslabelactuele gebruiksfunctieWijze waarop een gebied door de mens is aangewend.
DefinitieWijze waarop een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. door de mens is aangewend.
Synoniemactuele gebruiksfunctiesWijze waarop een gebied door de mens is aangewend.
Toelichting op definitie- voorzien in leefomgevingLeefgebied van een soort.

- voorzien in grondstoffen voor drinkwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers/landbouw/industrie
- voorzien in bodemvruchtbaarheid
- voorzien in genenmateriaal

- voorzien in recreatiemogelijkheden
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-75adf947-c763-47eb-a55f-d095444abd61

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actuele gebruiksfunctieWijze waarop een gebied door de mens is aangewend.Breder
  • functie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actuele gebruiksfunctieWijze waarop een gebied door de mens is aangewend.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
actuele gebruiksfunctieWijze waarop een gebied door de mens is aangewend.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg