aardgasleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelaardgasleidingBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt.
DefinitieBuis of samenstel van buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. waardoor aardgas toegevoerd wordt.
SynoniemaardgasleidingenBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt., aardgasbuisBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt., aardgasbuizenBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=34051&type=term
Afbeelding vanLeidingen_ondergronds_%28Pipes_in_ground%29.jpg


Ondergrondse gasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen. met afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aardgasleidingBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt.Breder
  • gasleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aardgasleidingBuis of samenstel van buizen waardoor aardgas toegevoerd wordt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg