winterpeil

Eigenschappen

Voorkeurslabelwinterpeil
Afkortingwp
DefinitieNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de winter bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de winter. Het winterpeil is vastgesteld in het peilbesluit.
Synoniemwinterpeilen
Toelichting op definitieIn de winter is minder of geen behoefte aan water voor de groei van planten en bomen in de natuur en voor landbouwgewassen. Ook is de verdamping kleiner dan in de zomer. De waterstand in sloten en vaarten stijgt hierdoor. Daarom stellen waterschappen een winterpeil in. Dit peil is lager dan het zomerpeil. Hiermee zorgen de waterschappen voor voldoende water voor landbouw, natuur en andere doeleinden. De verlaging van het zomerpeil naar het waterpeil gebeurt geleidelijk om schade aan de oevers te voorkomen.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440
Bijna overeenkomsthttps://www.ensie.nl/anw/winterpeil

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
winterpeilBreder
winterpeilBron van
winterpeilDeel van
winterpeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
winterstreefpeil (Begrip)Brederwinterpeil
stuwpeil (Begrip)Gerelateerdwinterpeil
Rdf.jpg