Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 500 pages using this property.
0
06-GPS  +
06-GPS referentiestation  +
1
1% norm  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-berekening  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-cirkelboog  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-dwarsprofiel-trapezium  +
1d-functie(t)  +
1d-functie(u)  +
1d-gebied  +
1d-gemaal  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-kunstwerk  +
1d-kunstwerkpunt  +
1d-lozingspunt  +
1d-oppervlaktewatermodel  +
1d-qh-relatie  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatie  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segment  +
1d-segmentpunt  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerpunt-instelling  +
1d-uitvoertraject  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak  +
1d-vak afstand  +
1d-vak-uitvoertraject  +
5
5-jaarlijkse toetsing  +
A
ABDL begrippen  +
ANW begrippen  +
ARAN meting  +
Absoluut recht  +
Actueel Hoogtebestand Nederland  +
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond  +
Algemene Verordening Gegevensbescherming  +
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening  +
Algemene wet bestuursrecht  +
Amerdiep  +
Annerveensche Mond  +
Apache Log4j  +
Apache Spark  +
Apache Tomcat  +
Apache webserver  +
Apollo Essentials  +
Application service provider  +
Aquo begrippen  +
Aquo-kit  +
Aquo-model  +
Aquo-standaard  +
ArcGIS_Collector  +
ArcGIS Online  +
ArcGIS Pro  +
ArcMap  +
Arcgis  +
Arcgis Server  +
ArchiMate  +
ArchiXL begrippen  +
Astaat  +
Atom  +
AutoCAD  +
B
B-Flo  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie  +
Basisregistratie Handelsregister  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Ondergrond  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Topografie  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Basisregistratie water  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddel  +
Bedrijfsvergelijkingen  +
Beidou  +
Beleid, Projecten & Laboratorium  +
Benningsloot  +
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren  +
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water  +
Bestuursrecht  +
Binnenonderkant buis  +
Binnenvaart in beeld begrippen  +
Biochemie  +
Bodemrichtlijn begrippen  +
Burgerlijk Wetboek  +
C
CBNL begrippen  +
CBS begrippen  +
CEMT-classificatie  +
CHT begrippen  +
CROW begrippen  +
Cascading Style Sheets  +
Centraal Bureau voor de Statistiek code  +
Centrale Distributie Laag  +
Chemical Abstracts Service registry number  +
Chemical Entities of Biological Interest  +
Citrix  +
Computer-aided design  +
Cross Origin Resource Sharing  +
Cybersecurity implementatierichtlijn  +
D
D-HYDRO Suite  +
D-Hydamo begrippen  +
DAMO Afvalwaterketen  +
DAMO Algemeen  +
DAMO Keringen  +
DAMO Systeem  +
DAMO Watersysteem  +
DAMO begrippen  +
DAMO functioneel model  +
DAMO objectenhandboek  +
DEEP  +
DIN opgelost anorganisch stikstof  +
DIT-riool  +
DIV Hunze en Aa's begrippen  +
DON opgelost organisch stikstof  +
DSO begrippen  +
DT-riool  +
DWA perceelaansluitleiding  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt  +
Data Protection Impact Assessment  +
Datastromen  +
De Biks  +
De Witte Molen  +
Delta  +
Delta Expertise begrippen  +
Deltaplan  +
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  +
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  +
Deltaplan Waterveiligheid  +
Deltaplan Zoetwater  +
Deltaprogramma  +
Deltaprogramma begrippen  +
Deltawet  +
Deurzerdiep  +
Differentiële Global Navigation Satellite System  +
Differentiële Global Position System  +
Digitaal Stelsel Omgevingswet  +
Distributed denial of service aanval  +
Documentaire Informatie Voorziening  +
Drents Plateau  +
Drentsche Aa  +
Droge Voeten 2050  +
Droogte begrippen  +
Dublin Core  +
DuikerSifonHevel  +
Duitse hardheid  +
E
ECW Header Editer  +
EEQ17b-estradiol equivalenten  +
ERDAS IMAGINE File Format  +
Ecopedia begrippen  +
Enhanced Automatic Terrain Extraction  +
Enhanced Compression Wavelet  +
Enhanced Compression Wavelet versie 2  +
Enhanced Compression Wavelet versie 3  +
Ensie begrippen  +
Environmental Systems Research Institute  +
Erdas Imagine  +
Erfgoedwet  +
Esfenvaleraat  +
EuroVOC begrippen  +
European Petroleum Survey Group geodetic parameter dataset  +
Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989  +
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s  +
Europese Unie  +
Europese kaderrichtlijn water  +
Europese richtlijn  +
Europese verordening  +
Extensible Markup Language  +
F
FME  +
Fivelingopeil  +
Forum Standaardisatie begrippen  +
Friesche Veen  +
G
GBLT begrippen  +
GEMET begrippen  +
GEMMA Online begrippen  +
GLONASS  +
GNU General Public License  +
GRASS GIS  +
GWSW begrippen  +
Galileo  +
Gegevens Knooppunt Groningen  +
Gegevensknooppunt Waterschappen  +
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water  +
Gemeenschappelijk landbouwbeleid  +
General Packet Radio System  +
GeoPackage  +
Geocat  +
Geocat Bridge  +
Geocat live  +
Geocompressor  +
Geography Markup Language  +
Geohydrologie  +
Geonetwork  +
Geonovum  +
Geonovum begrippen  +
Geoserver  +
Geoweb  +
Getal van Froude  +
Global Navigation Satellite System  +
Global Positioning System  +
Google Chrome  +
H
HDSR begrippen  +
HWA perceelaansluitleiding  +
HWA perceelaansluitleiding  +
Helpdesk Water begrippen  +
Het Internationale Stelsel van Eenheden  +
Het Waterschapshuis  +
Hexagon  +
Hexagon begrippen  +
Hexagon pointcloud  +
Hoofdwateren Rijkswaterstaat  +
Human Machine Interface  +
Hunsingopeil  +
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem  +
Hunze en Aa's begrippen  +
HyDAMO Validatietool begrippen  +
HyDAMO validatietool  +
HyperText Markup Language  +
HyperText Markup Language 5  +
HyperText Transfer Protocol Secure  +
Hypertext Transfer Protocol  +
I
IBA Klasse I  +
IBA Klasse II  +
IBA Klasse IIIa  +
IBA Klasse IIIb  +
IFV begrippen  +
IJkdijk  +
IM Metingen  +
IMBRT begrippen  +
IMGEO begrippen  +
IMKAD begrippen  +
IMWA_GeoObject  +
IMWA KRW  +
IMWA Kunstwerken  +
IMWA Normen  +
IMWA Profielen  +
IMWA begrippen  +
ISO 16354:2013  +
ISO/IEC 27001  +
Image Station  +
Image Station Automatic Elevations Extended  +
Image Station Image Formatter  +
Image Station Manager  +
Individuele Behandeling Afvalwater duiker  +
InfoMil begrippen  +
Infor EAM  +
Informatie- en communicatie technologie  +
Informatiehuis Water  +
Informatiemodel Metingen  +
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening  +
Informatiemodel Water  +
Informatiemodel Water Kern  +
Informatiemodel Water Normen  +
Informatiemodel Water Profielen  +
Informatiemodel Water Watersysteem  +
Informatiemodel Water Waterveiligheid  +
Informatiepunt Leefomgeving begrippen  +
Information Systemworks and Analysis of Changes  +
Infra Wiki begrippen  +
Infrastructure for Spatial Information in the European Community  +
Inlaat met vlotterunit  +
Inspire begrippen  +
Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer  +
Interferometric synthetic-aperture radar  +
Internationale Organisatie voor Standaardisatie  +
Internet of things  +
J
JPEG  +
JPEG 2000  +
Japanse duizendknoop  +
Java  +
JavaScript Object Notation  +
Johannes Kerkhovenpolder  +
Joost de Vree begrippen  +
Juridisch Woordenboek begrippen  +
K
KNMI begrippen  +
Kabels en Leidingen Informatie Centrum  +
Kadaster  +
Kadaster begrippen  +
Kaderrichtlijn Water  +
Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichaam  +
Kaderrichtlijn Water maatregel  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie grondwater  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie oppervlaktewater  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijn  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlak  +
Kaderrichtlijn Water stroomgebied district  +
Kaderrichtlijn Water waterlichaam  +
Kanaal Buinen-Schoonoord  +
Keersluis Pekela  +
Kennisgebied  +
Kerstvloed  +
Klimaatwet  +
Koning Willem-Alexanderkanaal  +
Kritische Prestatie Indicator  +
L
LLWS  +
Laboratorium Waterschap Hunze en Aa's  +
Laboratoriuminformatiebeheersysteem  +
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.  +
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland  +
Landelijk Grondwater Register  +
Legger primaire watergangen  +
Leiding 2  +
Linked Open Data  +
Looner Diep  +
M
MIM begrippen  +
MY-LEX Overheid  +
Managementteam  +
Map Exchange Document  +
Masterplan Kaden  +
Meridian  +
Metamodel Informatie Modellering  +
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer  +
Microsoft Edge  +
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.   +
Modelbuilder  +
Mozilla Firefox  +
Multimode glasvezelkabel  +
N
NAP-daling  +
NAP-punt  +
NCS  +
NDVI methode  +
NEN 2660  +
NEN 2660-1  +
NEN 2660-2  +
NEN 3610 - Linked Data  +
NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen  +
NEN-EN  +
NEN3610 begrippen  +
NEN3610:2011  +
NH4+(-N) ammonium  +
NLCS  +
NORA begrippenkader  +
NSO begrippen  +
Nationaal Bestuursakkoord Water  +
Nationaal Bestuursakkoord Water toetsing wateroverlast  +
Nationaal Georegister  +
Nationaal Park Drentsche Aa  +
Nationaal Water Model  +
Natura 2000  +
Natura 2000-gebied  +
Natuurnetwerk Nederland  +
Nazca bodeminformatiesysteem  +
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium  +
Nederlands Woordenboek begrippen  +
Nederlands recht  +
Nederlandse Encyclopedie begrippen  +
Nederlandse Norm  +
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur  +
Nederlandse grootte eenheid  +
Nederlandse wet  +
Noord-Willemskanaal  +
Noordelijkbelastingkantoor begrippen  +
Normaal Amsterdams Peil  +
Normalized Difference Vegetation Index  +
Notepad++  +
O
OBS begrippen  +
Odoornerzijtak  +
Oldambt peil  +
Omgevingsverordening  +
Omgevingswet  +
Oosterdiep  +
Open Geospatial Consortium  +
Open Java Development Kit  +
Oppervlakte-afvoer model  +
Oracle SQL Developer  +
Oracle database  +
Oranjekanaal  +
Oude Zeesluis Delfzijl  +
Overheid begrippen  +
Overige begrippen  +
P
PLC  +
PLDN begrippen  +
PON particulair gebonden organisch stikstof  +
POP3 subsidie  +
Passive Integrated Transponder  +
Perfluoroctaansulfonaat  +
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering  +
Planning- en controlcyclus  +
Platform Open Overheidsinformatie  +
Platvorm Linked Data Nederland begrippen  +
Polyetheen  +
PostGIS  +
PostgreSQL  +
ProcessPro  +
Provinciaal Omgevingsplan  +
Provinciale Omgevingsverordening Waddenzeedijken  +
Provinciale Omgevingsvisie  +
Provincie Utrecht begrippen  +
Publieke Dienstverlening Op de Kaart  +
Publiekrecht  +
Python (programmeertaal)  +
Q
QGIS  +
R
RTC-sturing  +
RWS Infrastructuur  +
Radarsat-2  +
Real Time Kinematic  +
Really Simple Syndication  +
Recht van de Europese Unie  +
Recht van opstal  +
Recht van overpad  +
Regionale Energiestrategie  +
Relatief recht  +
Resource Description Framework  +
Reynoldsgetal  +
Rijksdriehoekscoördinaten  +
Rijksvaarweg  +
Rijkswaterstaat  +
Ruimtelijke plannen  +
Ruiten-Aa-kanaal  +
Runde  +
S
SDO_geometry  +
SI-basiseenheid  +
SOBEK  +
SOR begrippen  +
SPIROsol  +
Safari  +
Scheepvaartverkeerscentrum  +
Schoon Water  +
Sentinel-1  +
Server-Side Request Forgery  +
Simple Knowledge Organization System  +
Simple Knowledge Organization System juridische extensie  +
Simple Knowledge Organization System thes  +
Simple Object Access Protocol  +
Small Business Innovation Research  +
Smart M.App  +
Software as a Service  +
Spatial Data Infrastructure  +
Spatial Modeler  +
Staf en directie  +
Standaard Uitwisseling Formaat  +
Stelselcatalogus begrippen  +
Stelselpedia gemeente Amsterdam begrippen  +
Stereo Analyst voor ArcGIS  +
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer  +
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse  +
Styled Layer Descriptor  +
Supervisory Control And Data Acquisition  +
Synthetische polymeer  +
T
TOPraster  +
Topconsortia voor Kennis en Innovatie  +
Tweede Algemene Waterpassing  +
U
Unie van Waterschappen  +
Unified Modeling Language  +
Uniform Resource Locator  +
V
VNG begrippen  +
Van Dale begrippen  +
Van Starkenborghkanaal  +
Veenlens  +
Veiligheid en Voldoende Water  +
Verantwoordelijk  +
Vermogensrecht  +
Visual Basic  +
Visual Basic for Applications  +
W
WISKI  +
WS-hoofdwater  +
WVO  +
Waardering Onroerende Zaken object  +
Waddeneilanden  +
Waddenzee  +
Waterbeheerprogramma Hunze & Aa's begrippen  +
Waterschap Limburg begrippen  +
Waterschapspeil  +
Waterschapsverordening  +
Waterschapsverordening Hunze en Aa's begrippen  +
Waterwet  +
Web Coverage Service  +
Web Feature Service  +
Web Map Service  +
Web Map Tile Service  +
WebGIS Publisher  +
Weddermarke  +
Wegenwiki begrippen  +