Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Label (synoniem)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
1
1d-segmentpunt-relaties  +
1d-startwaarden  +
1d-stuurwaarden  +
1d-stuwen  +
1d-stuwduikers  +
1d-tijdreeksen  +
1d-uitvoerpunten  +
1d-vak-uitvoertrajecten  +
A
ARAN metingen  +, aran-meting  +, aran-metingen  +
AHN  +, Algemeen Hoogtebestand Nederland  +, AHN1  +,
Log4j  +, Log4j 2.15.0  +, Log4j 2.16.0  +,
Spark  +
Tomcat  +
Apache  +, Apache HTTP Server  +
Aquo kit  +
Aquo-modellen  +
collector app  +, collector apps  +, Arcgis collector  +,
arcgis online  +
ArcGis Pro  +
Arcgis Servers  +
atom  +, atom feed  +
Autocad  +
B
basisregistratie grootschalige topografie  +
basisregistratie handelsregister  +
kadastrale kaart  +, kadastrale kaarten  +, basisregistratie Kadaster  +
basisregistratie ondergrond  +
basisregistratie personen  +, GBA  +, RNI  +
basisregistratie topografie  +
basisregistratie WOZ  +, Basisregistratie WOZ  +
basisregistraties adressen en gebouwen  +, basisregistratie adressen en gebouwen  +, Basisregistratie Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddelen  +
Bedrijfsvergelijking  +
Compass  +, Beidou-1  +, Beidou-2  +,
BBG  +, BBG2010  +, BBG20105  +,
administratief recht  +, bestuursrecht  +
b.o.k.  +, bob  +, b.o.b.  +,
C
CEMT-klasse  +, CEMT-klasses  +, cemt-classificaties  +
Centraal Bureau voor de Statistiek codering  +, Centraal Bureau voor de Statistiek coderingen  +, CBS code  +,
D
D-HYDRO  +
DAMO-AWK  +, DAMO AWK  +
damo algemeen  +
damo systeem  +
deep  +
opgelost anorganisch stikstof  +
DIT-riolen  +
opgelost organisch stikstof  +
DT-riolen  +
DWA perceelaansluitleidingen  +
DAMO Fysiek  +, DAMO-fysiek  +
damo's  +, DAMO  +, Data Afspraken Modelmatig Ondersteund  +
gegevensbeschermingseffectbeoordeling  +, DPIA  +
Deltaplannen  +, deltaplannen  +, deltaplan  +
Deltaplan Zoet Water  +
nationaal Deltaprogramma  +, Nationaal Deltaprogramma  +, deltaprogramma  +
deltawet  +
differential global positioning system  +, DGPS  +
Denial-of-service-aanval  +, distributed-denial-of-service-aanval  +, Ddos  +
documentaire informatie voorziening  +, div  +, d.i.v.  +,
droge voeten 2050  +
hardheid van water  +, waterhardheid  +, hardheid water  +
E
.img  +, IMG  +
EATE  +, Enhanced ATE  +, dense matching  +
ECW-versie 2  +, ECW versie 2  +, ecw2  +
ECW-versie 3  +, ECW versie 3  +, ecw3  +
erfgoedwet  +
esfenvaleraat  +
Europese richtlijnen  +, EG-richtijn  +, EG-richtlijnen  +
Europese verordeningen  +, europese verordeningen  +, europese verordening  +
xml  +, extensible markup language  +, .xml  +
F
.fmw  +
Fivelingo peil  +, Fivelingo-peil  +
G
GRASS  +
GALILEO  +, Galileo (navigatiesysteem)  +
gegevensknooppunt waterschappen  +, GkW  +
geopackage  +
Geocat-live  +
.gml  +, gml  +
grondwaterhydrologie  +, hydrogeologie  +
Geoservers  +, GeoServer  +, GeoServers  +
geoweb  +
gnss  +, global navigation satellite system  +
global positioning system  +
Chrome  +
H
HWA perceelaansluitleidingen  +
HWA perceelaansluitleidingen  +
SI-stelsel  +, SI-eenheid  +, SI-eenheden  +
het waterschapshuis  +, HWH  +
RWS-hoofdwater  +
Hunsingo peil  +
HEI  +, PHEI  +, THEI  +,
HyDAMO validatietools  +, HyDAMO validatietooling  +, HyDAMO validatie tool  +,
I
septictank  +, septictanks  +, septic tank  +,
IBA klasse 2  +
IBA Klasse 3a  +, IBA Klasse III a  +, IBA Klasse 3 a  +
IBA Klasse III b  +, IBA Klasse 3 b  +, IBA Klasse 3b  +
IMWA_GeoObjecten  +
Image Formatter  +
IBA duiker  +, IBA duikers  +
Het Informatiehuis Water  +
Informatie model water  +
vlotterinlaat  +, vlotterinlaten  +, vlotterstuw  +,
Interferometrische synthetische apertuurradar  +
J
.jpg  +, .jpeg  +, JFIF  +
Jpeg2000  +, JPEG2000  +, jp2  +,
Java (programmeertaal)  +, java  +
JSON  +, json  +
K
klic  +, klic melding  +, KLIC melding  +,
Kader Richtlijn Water  +
KRWGrondwaterlichaam  +, KRWGrondwaterlichamen  +, Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichamen  +
KRWMaatregelen  +, Kaderrichtlijn Water maatregelen  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties  +, KRWMonitoringlocatie  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties grondwater  +, KRWMonitoringlocatiesGW  +
KRWMonitoringlocatiesOW  +, Kaderrichtlijn Water monitoring locaties oppervlaktewater  +
KRWOppervlaktewaterStilstaand  +
KRWOppervlaktewaterStromend  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen  +, KRWOppervlaktewaterlichamen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijnen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlakken  +
KRWStroomgebiedDistricten  +, Kaderrichtlijn Water stroomgebied districten  +
Kaderrichtlijn Water waterlichamen  +, KRWWaterlichamen  +
kerstvloed  +
L
Laboratorium Hunze en Aa's  +, Lab Waterschap Hunze en Aa's  +, Lab Hunze en Aa's  +
Laboratoriuminformatiebeheersystemen  +, LIMS  +, laboratoriuminformatiesysteem  +,
LGN  +, LGN3  +, LGN3plus  +,
Linked Opendata  +, Linked-Opendata  +
M
MY-LEX  +, MY LEX  +
MIM  +, metamodel voor informatiemodellen  +
Firefox  +
multi tube cable  +
N
relatieve bodemdaling  +, relatieve bodemdalingen  +, NAP-dalingen  +
nap-punt  +, nap-punten  +
NCS  +
NEN2660  +, nen2660  +, nen 2660  +,
NEN2660-1  +
NEN2660-2  +
NEN 3610 Linked Data  +
NEN3610  +, nen3610  +, NEN 3610  +
nen-en  +
ammonium  +
NBW toetsing wateroverlast  +, NBW toetsing  +, wateroverlast toetsing  +
nationaal georegister  +
Nationaal Park Drentse Aa  +, nationaal park Drentse Aa  +
nationaal water model  +
N2000  +, natura 2000  +
Natura 2000 gebieden  +, Natura 2000 gebied  +, Natura 2000-gebieden  +,
Ecologische Hoofdstructuur  +, ecologische hoofdstructuur  +, nnn  +
Nazca  +, Nazca Bodem  +, Nazca-i Bodem  +
Nederlands Normalisatie-instituut  +, NEN  +, NEN norm  +,
Nge  +, Nederlandse grootte-eenheid  +
Nederlandse wetten  +
NAP  +, nap  +, mNAP  +,
Vegetatie index  +, ndvi  +, vegetatie-index  +
O
Zietak  +
Oldambtpeil  +
Provinciale Omgevingsverordening  +, POV  +, pov  +,
omgevingswet  +
ogc  +, open geospatial consortium  +, ogc standaarden  +,
SQL Developer  +, SQL developer  +, sql Oracle developer  +
Oracle databasen  +, Oracle databases  +, Oracle  +
P
programable logic controller  +
particulair gebonden organisch stikstof  +
POP3  +, POP3+  +
PIT-antenne  +, antenne visonderzoek  +, vismigratie onderzoek  +,
perfluoroctaansulfonaat  +, pfos  +
polyethyleen  +, HDPE  +, PE-HD  +,
postgis  +
P.O.P.  +, p.o.p.  +, pop  +,
python  +, Python (programmeertaal)  +
R
RTC-sturingen  +
rss  +, RSS-feeds  +, rss-feeds  +,
recht van opstal  +
recht van voetpad  +
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie  +
relatief recht  +, persoonlijk recht  +
getal van Reynolds  +
EPSG:28992  +, EPSG: 28992  +, Rijksdriehoeksstelsel  +,
Rijksvaarwegen  +
ruimtelijkeplannen.nl  +
S
SDO-geometry  +, SDO-geometrie  +, SDO geometrie  +,
SI-basiseenheden  +
Sobek  +
SPIROsol duiker  +, SPIROsol duikers  +, gegolfde spiraal gefelste plaatstalen buis  +,
Sentinel 1  +
SKOS-lex  +, SKOS juridische extensie  +
SKOS-thes  +, SKOS thes  +, ISO-THES  +,
Simple Object Access Protocollen  +
Smart M.App  +, smartmapps  +
saas  +, SaaS  +, software on demand  +
SDI  +, geodata-infrastructuur  +, ruimtelijke data-infrastructuur  +
Modeler  +, modeler  +, spatial modeler  +
StUF  +, stuf  +, STUF  +
Stereo Analyst  +, Stereo Analyst for Arcgis  +
.sld  +, sld's  +, Styled Layer Descriptor  +
T
topografische kaart  +, topkaart  +, topkaarten  +
U
url  +, urls  +, url's  +,
V
Veenlenzen  +
Verantwoordelijke  +
vb  +, visual basic  +
W
waterschap-hoofdwater  +, hoofdwateren-waterschap  +
Waterschapsspiegel  +
waterschapsreglement  +, waterschapsreglementen  +, Waterschapsverordeningen  +
Web Feature Services  +
Web Map Services  +
wps  +, Webverwerkingsservice  +
Weddermarkermolen  +
www  +, www.  +, wereldwijd web  +
Westerkwartier peil  +
Wet Herverdeling Wegen  +
wet informatie uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken  +, WION  +, grondroerdersregeling  +,
Wet op de Ruimtelijke Ordening  +, WRO  +
wiki  +
wikipedia  +, wiki  +, Wiki  +
Winschoter peil  +
EPSG:4326  +, EPSG: 4326  +, 4326  +
Z
zakelijke rechten  +
a
aalgoten  +, aalpijp  +, aalpijpen  +,
aanslagregeling  +, afslagregeling  +, aanslagregelaar  +,
aanbesteding  +, aanbestedingen  +
aanbevolen standaarden  +
aandrijvingen  +
aandrijving en bewegingswerk (elektrohydraulisch)  +
aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)  +
aandrijving en bewegingswerk (mechanisch)  +
aanduidingen  +
aangiftes  +, aangiften  +
aangifte procedures  +
aangifteformulieren  +
aanliggende eigenaar  +, aanliggende eigenaren  +, aangrenzende eigenaren  +
aanleggen  +
aanleghoogten  +, aanleghoogtes  +
aanlegplaatsen  +, afmeervoorziening  +, afmeervoorzieningen  +
aanleidingen verkeersongeval  +, aanleiding verkeersongevallen  +, aanleidingen verkeersongevallen  +
aanmaningen  +
aannames  +, veronderstelling  +, veronderstellingen  +
aannemers  +
aannemingen  +, aanvaarding  +, aanvaardingen  +
aanslagbedragen  +
aanslagbiljetten  +, KOHIER  +
aanslagnummers  +
aanslagpeil  +
aanslagregels  +
aansluitconstructies  +
aansluitingen  +
aansluitleidingen  +
aansluitpunten  +
aantallen  +
aantastingen  +, aantasten  +
aantoonbaarheidsgrenzen  +
aanvaringen  +, botsing  +, botsingen  +
aanvoercapaciteiten  +
wateraanvoer  +, water aanvoeren  +, water aanvoer  +,
aanvoergebieden  +, hoofdwateraanvoergebied  +, hoofdwateraanvoergebieden  +
aanvoergemalen  +
aanvoersloten  +
aanvoervakken  +, aanvoersloten  +, aanvoersloot  +
aanvraag vergunningen  +
aanvraag  +, verzoek  +, verzoeken  +
aanzeggingen  +
aanzichttekeningen  +
atmosfeer  +, dampkring  +
wereld  +, Terra  +
aardgasleidingen  +, aardgasbuis  +, aardgasbuizen  +
aardkorsten  +
aardlagen  +
aardoppervlakte  +
geografie  +, geografisch  +
abductief  +, abductieve  +
abiotische  +, levenloos  +, levenloze  +
absolute richtingen  +
absolute stelsels  +, absoluut rioolstelsel  +, absolute rioolstelsels  +
absoluutheden  +
abstracte concepten  +
abstracte objecten  +, abstracta  +
abstract begrip  +
abstracte klassen  +
abstract  +
abundanties  +
achtergrondwaardes  +, achtergrondwaarden  +, achtergrondconcentratie  +
achterlanden  +
acties  +, handeling  +, handelingen  +
actiecentrums  +
actieve objecten  +
actieve slibinstallaties  +
actieve activiteiten  +
actieve entiteiten  +
actieve sonar  +, Actieve sonar  +
activiteiten  +
actuele risico's  +
actuele gebruiksfuncties  +
acute toxiciteitstoetsen  +
additionele bergingen  +
administratieve gebieden  +
administratieve voorschriften  +
bestuurlijke waterschapsgrens  +, bestuurlijke waterschapsgrenzen  +, administratieve grens  +,
adressen  +
adresseringssystemen  +
adults  +, volwassen dier  +, volwassen dieren  +
adviseren  +, raad  +, raadgeving  +,
adviesaanvragen  +
AT bestand  +, AT bestanden  +, AT file  +,
af en aanvoergemalen  +, af- en aanvoergemaal  +, af- en aanvoergemalen  +
Af-/ (en) aanv.geb(ied)  +, afvoer- en aanvoergebied  +, afvoer- en aanvoergebieden  +,
af- en aanvoervak  +, af-/aanvoervakken  +, af- en aanvoervakken  +,
afbeeldingen  +
Afbeeldingsbestandsindelingen  +
foto resolutie  +, image resolution  +
afbreken  +, afbreekbare  +, afbreekbaar  +
afdelingen  +
differentiaalquotiënt  +, differentiaalquotiënten  +, afgeleides  +,
spanningswater  +, afgesloten laag  +
inglijden  +, inscharen  +, afkalft  +,
afkortingen  +
aflaten  +
aflaatpeilen  +
aflaatputten  +
Afmeerconstructies  +
afmeting  +
afnameverplichtingen  +
afrasteringen  +, hek  +, hekken  +
afrondfouten  +, afrondingsfout  +, afrondingsfouten  +
afscheiders  +
afschuivingen  +
afkalven  +
afslagpeil  +
afslagprofielen  +
afsluiters  +, afsluitertje  +
afsluiter (model)  +
afsluiterputten  +
afsluitingen  +, stremming  +, stremmingen  +,
afsluitmiddelen  +
afsluitstukken  +
afsnijdingen  +
afstanden  +
afstanden tot nulpunt waterkering  +, afstanden tot nulpunt waterkeringen  +, afstand tot nulpunt waterkeringen  +
afstandsaanduiding knooppunten  +, afstandsaanduidingen knooppunt  +, afstandsaanduidingen knooppunten  +
afstandspalen  +
afstromingdiagrammen  +
aftapputten  +
afvalstoffen  +
rioolwater  +
afvalwaterstromen  +
afvalwatersystemen  +
afvalwatertransportwerken  +, aansluitleiding  +, aansluitleidingen  +
afvoercapaciteiten  +
afvoercoefficient  +, afvoercoëfficiënten  +, afvoercoefficienten  +
afvoerduurlijnen  +
waterafvoer  +, water afvoeren  +, water afvoer  +
afvoerfrequenties  +
afvoergebieden  +
AfvoergebiedAanvoergebied  +
1e orde afvoergebied  +, 1e orde afvoergebieden  +, afvoergebieden van de 1e gebiedsorde  +
2e orde afvoergebied  +, 2e orde afvoergebieden  +, afvoergebieden van de 2e gebiedsorde  +
afvoergolven  +, hoogwatergolf  +, hoogwatergolven  +
Q-h kromme  +, Q-h kromme (kunstwerk)  +
afvoernetwerken  +
afvoerpunten  +
afvoersystemen  +
afvoervakken  +
afwateringseenheden  +, afwaterende eenheid  +, afwaterende eenheden  +,
afwateringsgebieden  +, drainage basin  +, discharge area  +
afwateringskanalen  +
afwateringssystemen  +
afwerkingslagen  +
afwijkende streefpeilen  +
afzandingen  +, zandafgraving  +, zandafgravingen  +,
afzettingen  +, sediment  +, sedimenten  +,
aggregeerde  +, geaggregeerd  +, aggregatie  +
agrarische terreinen  +
akker  +, akkers  +, akkerlanden  +
akkerranden  +, akkerrandstrook  +, akkerrandstroken  +
akten  +, acte  +
transportakte  +, leveringsakte  +, overdrachtsakte  +
alarmeringen  +
alarmeringspeilen  +
alarmpeilen  +
alfadeeltjes  +
alfanumerieke waarden  +
a -straling  +, alfa  +
algemeen algebraïsch modelleer systemen  +
ab  +, algemeen bestuur  +
algemene producten  +
algemene regels  +, algemene regel  +
algemene regel grondwateronttrekking  +
algemene regel keur  +, algemene regels keur  +, Algemene regels keur  +
alg  +, wier  +, wieren  +
algendrijflagen  +
algoritmes  +, algoritmen  +
aliassen  +
alifatische koolwaterstoffen  +
alignementen  +
alleenwerkers  +
along track error  +
ambtenaren  +
NH3  +
NH4+(-N)  +
amperes  +
biosynthese  +
anadromen  +, anadrome vis  +, anadrome vissen  +
analyses  +, analyseren  +
analyse methode  +, analyse methodes  +, analysemethodes  +
analyserende instanties  +
analysevarianten  +, analyse variant  +, analyse varianten  +
anionen  +
ankers  +
ankers  +, grondtakel  +, grondtakels  +
ankergebieden  +, ankerplaats  +, ankerplaatsen  +
ankerplaatsen  +
ankervelden  +
annotaties  +, annoteren  +, geannoteerd  +
anoden  +, anodes  +
anorganische stoffen  +
anti-sifoneerkleppen  +, anti sifoneerklep  +, anti sifoneerkleppen  +
anti-verdrogingsdoelstelling  +
anticiperende onderzoeken  +
beverraster  +, anti-graafraster  +, anti-graafrooster  +,
antoniemen  +, antoniemenpaar  +, antoniemenparen  +,
antropogene  +
antropogene rampen  +
apparaten  +, toestel  +, toestellen  +,
appendages  +, aanhangsel  +, aanhangsels  +
appendagekelders  +, appendageput  +, appendageputten  +,
applicaties  +, toepassing  +, toepassingen  +
applicatie-eigenaren  +
Applicatiecomponenten  +
applicatiegebeurtenissen  +
applicatieschema's  +
API's  +, APIES  +, API  +
aquaducten  +
aquaduct  +
aquatische  +
aquatische ecosystemen  +
aquifers  +, watervoerend pakket  +, watervoerende pakketten  +,
archieven  +
architecturen  +, meta-ontwerp  +, meta-ontwerpen  +
architectuurdocument  +, architectuurdocumenten  +, architectuurbeschrijvingen  +
aren  +
areometers  +, zoutweger  +, zoutwegers  +
aromatische koolwaterstoffen  +
artefacten  +
artesische boringen  +
artesische bronnen  +
artikelonderdelen  +, artikel onderdeel  +, artikel onderdelen  +
asfaltvlakken  +
aspecten  +
associaties  +
associatie relaties  +
associatie rollen  +
associatieve relaties  +
astronomische getijden  +, astronomisch getijde  +
atomen  +
attributen  +, eigenschap  +, eigenschappen  +