Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Label (synoniem)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
1
1d-segmentpunt-relaties  +
1d-startwaarden  +
1d-stuurwaarden  +
1d-stuwen  +
1d-stuwduikers  +
1d-tijdreeksen  +
1d-uitvoerpunten  +
1d-vak-uitvoertrajecten  +
A
ARAN metingen  +, aran-meting  +, aran-metingen  +
AHN  +, Algemeen Hoogtebestand Nederland  +, AHN1  +,
Log4j  +, Log4j 2.15.0  +, Log4j 2.16.0  +,
Spark  +
Tomcat  +
Apache  +, Apache HTTP Server  +
Aquo kit  +
Aquo-modellen  +
collector app  +, collector apps  +, Arcgis collector  +,
arcgis online  +
ArcGis Pro  +
Arcgis Servers  +
atom  +, atom feed  +
Autocad  +
B
basisregistratie grootschalige topografie  +
basisregistratie handelsregister  +
kadastrale kaart  +, kadastrale kaarten  +, basisregistratie Kadaster  +
basisregistratie ondergrond  +
basisregistratie personen  +, GBA  +, RNI  +
basisregistratie topografie  +
basisregistratie WOZ  +, Basisregistratie WOZ  +
basisregistraties adressen en gebouwen  +, basisregistratie adressen en gebouwen  +, Basisregistratie Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddelen  +
Bedrijfsvergelijking  +
Compass  +, Beidou-1  +, Beidou-2  +,
BBG  +, BBG2010  +, BBG20105  +,
administratief recht  +, bestuursrecht  +
b.o.k.  +, bob  +, b.o.b.  +,
C
CEMT-klasse  +, CEMT-klasses  +, cemt-classificaties  +
Centraal Bureau voor de Statistiek codering  +, Centraal Bureau voor de Statistiek coderingen  +, CBS code  +,
D
D-HYDRO  +
DAMO-AWK  +, DAMO AWK  +
damo algemeen  +
damo systeem  +
deep  +
opgelost anorganisch stikstof  +
DIT-riolen  +
opgelost organisch stikstof  +
DT-riolen  +
DWA perceelaansluitleidingen  +
DAMO Fysiek  +, DAMO-fysiek  +
damo's  +, DAMO  +, Data Afspraken Modelmatig Ondersteund  +
gegevensbeschermingseffectbeoordeling  +, DPIA  +
Deltaplannen  +, deltaplannen  +, deltaplan  +
Deltaplan Zoet Water  +
nationaal Deltaprogramma  +, Nationaal Deltaprogramma  +, deltaprogramma  +
deltawet  +
differential global positioning system  +, DGPS  +
Denial-of-service-aanval  +, distributed-denial-of-service-aanval  +, Ddos  +
documentaire informatie voorziening  +, div  +, d.i.v.  +,
droge voeten 2050  +
hardheid van water  +, waterhardheid  +, hardheid water  +
E
.img  +, IMG  +
EATE  +, Enhanced ATE  +, dense matching  +
ECW-versie 2  +, ECW versie 2  +, ecw2  +
ECW-versie 3  +, ECW versie 3  +, ecw3  +
erfgoedwet  +
esfenvaleraat  +
Europese richtlijnen  +, EG-richtijn  +, EG-richtlijnen  +
Europese verordeningen  +, europese verordeningen  +, europese verordening  +
xml  +, extensible markup language  +, .xml  +
F
.fmw  +
Fivelingo peil  +, Fivelingo-peil  +
G
GRASS  +
GALILEO  +, Galileo (navigatiesysteem)  +
gegevensknooppunt waterschappen  +, GkW  +
geopackage  +
Geocat-live  +
.gml  +, gml  +
grondwaterhydrologie  +, hydrogeologie  +
Geoservers  +, GeoServer  +, GeoServers  +
geoweb  +
gnss  +, global navigation satellite system  +
global positioning system  +
Chrome  +
H
HWA perceelaansluitleidingen  +
HWA perceelaansluitleidingen  +
SI-stelsel  +, SI-eenheid  +, SI-eenheden  +
het waterschapshuis  +, HWH  +
RWS-hoofdwater  +
Hunsingo peil  +
HEI  +, PHEI  +, THEI  +,
HyDAMO validatietools  +, HyDAMO validatietooling  +, HyDAMO validatie tool  +,
I
septictank  +, septictanks  +, septic tank  +,
IBA klasse 2  +
IBA Klasse 3a  +, IBA Klasse III a  +, IBA Klasse 3 a  +
IBA Klasse III b  +, IBA Klasse 3 b  +, IBA Klasse 3b  +
IMWA_GeoObjecten  +
Image Formatter  +
IBA duiker  +, IBA duikers  +
Het Informatiehuis Water  +
Informatie model water  +
vlotterinlaat  +, vlotterinlaten  +, vlotterstuw  +,
Interferometrische synthetische apertuurradar  +
J
.jpg  +, .jpeg  +, JFIF  +
Jpeg2000  +, JPEG2000  +, jp2  +,
Java (programmeertaal)  +, java  +
JSON  +, json  +
K
klic  +, klic melding  +, KLIC melding  +,
Kader Richtlijn Water  +
KRWGrondwaterlichaam  +, KRWGrondwaterlichamen  +, Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichamen  +
KRWMaatregelen  +, Kaderrichtlijn Water maatregelen  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties  +, KRWMonitoringlocatie  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties grondwater  +, KRWMonitoringlocatiesGW  +
KRWMonitoringlocatiesOW  +, Kaderrichtlijn Water monitoring locaties oppervlaktewater  +
KRWOppervlaktewaterStilstaand  +
KRWOppervlaktewaterStromend  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen  +, KRWOppervlaktewaterlichamen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijnen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlakken  +
KRWStroomgebiedDistricten  +, Kaderrichtlijn Water stroomgebied districten  +
Kaderrichtlijn Water waterlichamen  +, KRWWaterlichamen  +
kerstvloed  +
L
Laboratorium Hunze en Aa's  +, Lab Waterschap Hunze en Aa's  +, Lab Hunze en Aa's  +
Laboratoriuminformatiebeheersystemen  +, LIMS  +, laboratoriuminformatiesysteem  +,
LGN  +, LGN3  +, LGN3plus  +,
Linked Opendata  +, Linked-Opendata  +
M
MY-LEX  +, MY LEX  +
MIM  +, metamodel voor informatiemodellen  +
Firefox  +
multi tube cable  +
N
relatieve bodemdaling  +, relatieve bodemdalingen  +, NAP-dalingen  +
nap-punt  +, nap-punten  +
NCS  +
NEN2660  +, nen2660  +, nen 2660  +,
NEN2660-1  +
NEN2660-2  +
NEN 3610 Linked Data  +
NEN3610  +, nen3610  +, NEN 3610  +
nen-en  +
ammonium  +
NBW toetsing wateroverlast  +, NBW toetsing  +, wateroverlast toetsing  +
nationaal georegister  +
Nationaal Park Drentse Aa  +, nationaal park Drentse Aa  +
nationaal water model  +
N2000  +, natura 2000  +
Natura 2000 gebieden  +, Natura 2000 gebied  +, Natura 2000-gebieden  +,
Ecologische Hoofdstructuur  +, ecologische hoofdstructuur  +, nnn  +
Nazca  +, Nazca Bodem  +, Nazca-i Bodem  +
Nederlands Normalisatie-instituut  +, NEN  +, NEN norm  +,
Nge  +, Nederlandse grootte-eenheid  +
Nederlandse wetten  +
NAP  +, nap  +, mNAP  +,
Vegetatie index  +, ndvi  +, vegetatie-index  +
O
Zietak  +
Oldambtpeil  +
Provinciale Omgevingsverordening  +, POV  +, pov  +,
omgevingswet  +
ogc  +, open geospatial consortium  +, ogc standaarden  +,
SQL Developer  +, SQL developer  +, sql Oracle developer  +
Oracle databasen  +, Oracle databases  +, Oracle  +
P
programable logic controller  +
particulair gebonden organisch stikstof  +
POP3  +, POP3+  +
PIT-antenne  +, antenne visonderzoek  +, vismigratie onderzoek  +,
perfluoroctaansulfonaat  +, pfos  +
polyethyleen  +, HDPE  +, PE-HD  +,
postgis  +
P.O.P.  +, p.o.p.  +, pop  +,
python  +, Python (programmeertaal)  +
R
RTC-sturingen  +
rss  +, RSS-feeds  +, rss-feeds  +,
recht van opstal  +
recht van voetpad  +
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie  +
relatief recht  +, persoonlijk recht  +
getal van Reynolds  +
EPSG:28992  +, EPSG: 28992  +, Rijksdriehoeksstelsel  +,
Rijksvaarwegen  +
ruimtelijkeplannen.nl  +
S
SDO-geometry  +, SDO-geometrie  +, SDO geometrie  +,
SI-basiseenheden  +
Sobek  +
SPIROsol duiker  +, SPIROsol duikers  +, gegolfde spiraal gefelste plaatstalen buis  +,
Sentinel 1  +
SKOS-lex  +, SKOS juridische extensie  +
SKOS-thes  +, SKOS thes  +, ISO-THES  +,
Simple Object Access Protocollen  +
Smart M.App  +, smartmapps  +
saas  +, SaaS  +, software on demand  +
SDI  +, geodata-infrastructuur  +, ruimtelijke data-infrastructuur  +
Modeler  +, modeler  +, spatial modeler  +
StUF  +, stuf  +, STUF  +
Stereo Analyst  +, Stereo Analyst for Arcgis  +
.sld  +, sld's  +, Styled Layer Descriptor  +
T
topografische kaart  +, topkaart  +, topkaarten  +
U
url  +, urls  +, url's  +,
V
Veenlenzen  +
Verantwoordelijke  +
vb  +, visual basic  +
W
waterschap-hoofdwater  +, hoofdwateren-waterschap  +
Waterschapsspiegel  +
waterschapsreglement  +, waterschapsreglementen  +, Waterschapsverordeningen  +
Web Feature Services  +
Web Map Services  +
wps  +, Webverwerkingsservice  +
Weddermarkermolen  +