Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Label (synoniem)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
1
1d-segmentpunt-relaties  +
1d-startwaarden  +
1d-stuurwaarden  +
1d-stuwen  +
1d-stuwduikers  +
1d-tijdreeksen  +
1d-uitvoerpunten  +
1d-vak-uitvoertrajecten  +
A
ARAN metingen  +, aran-meting  +, aran-metingen  +
AHN  +, Algemeen Hoogtebestand Nederland  +, AHN1  +,
Log4j  +, Log4j 2.15.0  +, Log4j 2.16.0  +,
Spark  +
Tomcat  +
Apache  +, Apache HTTP Server  +
Aquo kit  +
Aquo-modellen  +
collector app  +, collector apps  +, Arcgis collector  +,
arcgis online  +
ArcGis Pro  +
Arcgis Servers  +
atom  +, atom feed  +
Autocad  +
B
basisregistratie grootschalige topografie  +
basisregistratie handelsregister  +
kadastrale kaart  +, kadastrale kaarten  +, basisregistratie Kadaster  +
basisregistratie ondergrond  +
basisregistratie personen  +, GBA  +, RNI  +
basisregistratie topografie  +
basisregistratie WOZ  +, Basisregistratie WOZ  +
basisregistraties adressen en gebouwen  +, basisregistratie adressen en gebouwen  +, Basisregistratie Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddelen  +
Bedrijfsvergelijking  +
Compass  +, Beidou-1  +, Beidou-2  +,
BBG  +, BBG2010  +, BBG20105  +,
administratief recht  +, bestuursrecht  +
b.o.k.  +, bob  +, b.o.b.  +,
C
CEMT-klasse  +, CEMT-klasses  +, cemt-classificaties  +
Centraal Bureau voor de Statistiek codering  +, Centraal Bureau voor de Statistiek coderingen  +, CBS code  +,
D
D-HYDRO  +
DAMO-AWK  +, DAMO AWK  +
damo algemeen  +
damo systeem  +
deep  +
opgelost anorganisch stikstof  +
DIT-riolen  +
opgelost organisch stikstof  +
DT-riolen  +
DWA perceelaansluitleidingen  +
DAMO Fysiek  +, DAMO-fysiek  +
damo's  +, DAMO  +, Data Afspraken Modelmatig Ondersteund  +
gegevensbeschermingseffectbeoordeling  +, DPIA  +
Deltaplannen  +, deltaplannen  +, deltaplan  +
Deltaplan Zoet Water  +
nationaal Deltaprogramma  +, Nationaal Deltaprogramma  +, deltaprogramma  +
deltawet  +
differential global positioning system  +, DGPS  +
Denial-of-service-aanval  +, distributed-denial-of-service-aanval  +, Ddos  +
documentaire informatie voorziening  +, div  +, d.i.v.  +,
droge voeten 2050  +
hardheid van water  +, waterhardheid  +, hardheid water  +
E
.img  +, IMG  +
EATE  +, Enhanced ATE  +, dense matching  +
ECW-versie 2  +, ECW versie 2  +, ecw2  +
ECW-versie 3  +, ECW versie 3  +, ecw3  +
erfgoedwet  +
esfenvaleraat  +
Europese richtlijnen  +, EG-richtijn  +, EG-richtlijnen  +
Europese verordeningen  +, europese verordeningen  +, europese verordening  +
xml  +, extensible markup language  +, .xml  +
F
.fmw  +
Fivelingo peil  +, Fivelingo-peil  +
G
GRASS  +
GALILEO  +, Galileo (navigatiesysteem)  +
gegevensknooppunt waterschappen  +, GkW  +
geopackage  +
Geocat-live  +
.gml  +, gml  +
grondwaterhydrologie  +, hydrogeologie  +
Geoservers  +, GeoServer  +, GeoServers  +
geoweb  +
gnss  +, global navigation satellite system  +
global positioning system  +
Chrome  +