Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Label (synoniem)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
E
Europese richtlijnen  +, EG-richtijn  +, EG-richtlijnen  +
Europese verordeningen  +, europese verordeningen  +, europese verordening  +
xml  +, extensible markup language  +, .xml  +
F
.fmw  +
Fivelingo peil  +, Fivelingo-peil  +
G
GRASS  +
GALILEO  +, Galileo (navigatiesysteem)  +
gegevensknooppunt waterschappen  +, GkW  +
geopackage  +
Geocat-live  +
.gml  +, gml  +
grondwaterhydrologie  +, hydrogeologie  +
Geoservers  +, GeoServer  +, GeoServers  +
geoweb  +
gnss  +, global navigation satellite system  +
global positioning system  +
Chrome  +
H
HWA perceelaansluitleidingen  +
HWA perceelaansluitleidingen  +
SI-stelsel  +, SI-eenheid  +, SI-eenheden  +
het waterschapshuis  +, HWH  +
RWS-hoofdwater  +
Hunsingo peil  +
HEI  +, PHEI  +, THEI  +,
HyDAMO validatietools  +, HyDAMO validatietooling  +, HyDAMO validatie tool  +,
I
septictank  +, septictanks  +, septic tank  +,
IBA klasse 2  +
IBA Klasse 3a  +, IBA Klasse III a  +, IBA Klasse 3 a  +
IBA Klasse III b  +, IBA Klasse 3 b  +, IBA Klasse 3b  +
IMWA_GeoObjecten  +
Image Formatter  +
IBA duiker  +, IBA duikers  +
Het Informatiehuis Water  +
Informatie model water  +
vlotterinlaat  +, vlotterinlaten  +, vlotterstuw  +,
Interferometrische synthetische apertuurradar  +
J
.jpg  +, .jpeg  +, JFIF  +
Jpeg2000  +, JPEG2000  +, jp2  +,
Java (programmeertaal)  +, java  +
JSON  +, json  +
K
klic  +, klic melding  +, KLIC melding  +,
Kader Richtlijn Water  +
KRWGrondwaterlichaam  +, KRWGrondwaterlichamen  +, Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichamen  +
KRWMaatregelen  +, Kaderrichtlijn Water maatregelen  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties  +, KRWMonitoringlocatie  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locaties grondwater  +, KRWMonitoringlocatiesGW  +
KRWMonitoringlocatiesOW  +, Kaderrichtlijn Water monitoring locaties oppervlaktewater  +
KRWOppervlaktewaterStilstaand  +
KRWOppervlaktewaterStromend  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen  +, KRWOppervlaktewaterlichamen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijnen  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlakken  +
KRWStroomgebiedDistricten  +, Kaderrichtlijn Water stroomgebied districten  +
Kaderrichtlijn Water waterlichamen  +, KRWWaterlichamen  +
kerstvloed  +
L
Laboratorium Hunze en Aa's  +, Lab Waterschap Hunze en Aa's  +, Lab Hunze en Aa's  +
Laboratoriuminformatiebeheersystemen  +, LIMS  +, laboratoriuminformatiesysteem  +,
LGN  +, LGN3  +, LGN3plus  +,
Linked Opendata  +, Linked-Opendata  +
M
MY-LEX  +, MY LEX  +
MIM  +, metamodel voor informatiemodellen  +
Firefox  +
multi tube cable  +
N
relatieve bodemdaling  +, relatieve bodemdalingen  +, NAP-dalingen  +
nap-punt  +, nap-punten  +
NCS  +
NEN2660  +, nen2660  +, nen 2660  +,
NEN2660-1  +
NEN2660-2  +
NEN 3610 Linked Data  +
NEN3610  +, nen3610  +, NEN 3610  +
nen-en  +
ammonium  +
NBW toetsing wateroverlast  +, NBW toetsing  +, wateroverlast toetsing  +
nationaal georegister  +
Nationaal Park Drentse Aa  +, nationaal park Drentse Aa  +
nationaal water model  +
N2000  +, natura 2000  +
Natura 2000 gebieden  +, Natura 2000 gebied  +, Natura 2000-gebieden  +,
Ecologische Hoofdstructuur  +, ecologische hoofdstructuur  +, nnn  +
Nazca  +, Nazca Bodem  +, Nazca-i Bodem  +
Nederlands Normalisatie-instituut  +, NEN  +, NEN norm  +,