Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
A
AP001-Referentie Applicatie Componenten  +
AP004-Applicatiefuncties  +
AP005-Applicatie(sub)functies  +
API Gateway component  +
Aanleveren van informatie  +
Aanleveren van statistische informatie  +
Aanleveren van verantwoordingsinformatie  +
Aanleveren van zaakinformatie  +
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen  +
Aanmaken van documenten  +
Aanmaken zaak  +
Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van meetpunten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van tekeningen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten  +
Aansluitconstructie  +
Aanvragen van producten en diensten  +
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent  +
Administratieve ondersteuning  +
Afdelingshoofd BPL  +
Afdelingshoofd PFB  +
Afdelingshoofd SW  +
Afdelingshoofd VVW  +
Afhandelen klantcontact  +
Afrekenen van producten en diensten  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
Afsprakenbeheercomponent  +
Afvalwaterzuivering  +
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component  +
AfvoerAanvoergebied  +
Afvoergebied Aanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +
Agenderen van zaken  +
Aggregatie Objecten  +
Agressieregistratie-component  +
Analyseren processen  +
Analyseren van gegevens  +
Analyseren van geo-gegevens  +
Anker  +
Ankerveld  +
Anonimiseren van documenten  +
Aquaduct  +