Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten  +
Aansluitconstructie  +
Aanvragen van producten en diensten  +
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent  +
Administratieve ondersteuning  +
Afdelingshoofd BPL  +
Afdelingshoofd PFB  +
Afdelingshoofd SW  +
Afdelingshoofd VVW  +
Afhandelen klantcontact  +
Afrekenen van producten en diensten  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
Afsprakenbeheercomponent  +
Afvalwaterzuivering  +
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component  +
AfvoerAanvoergebied  +
Afvoergebied Aanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +