Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
A
AP001-Referentie Applicatie Componenten  +
AP004-Applicatiefuncties  +
AP005-Applicatie(sub)functies  +
API Gateway component  +
Aanleveren van informatie  +
Aanleveren van statistische informatie  +
Aanleveren van verantwoordingsinformatie  +
Aanleveren van zaakinformatie  +
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen  +
Aanmaken van documenten  +
Aanmaken zaak  +
Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van meetpunten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van tekeningen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten  +
Aansluitconstructie  +
Aanvragen van producten en diensten  +
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent  +
Administratieve ondersteuning  +
Afdelingshoofd BPL  +
Afdelingshoofd PFB  +
Afdelingshoofd SW  +
Afdelingshoofd VVW  +
Afhandelen klantcontact  +
Afrekenen van producten en diensten  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
Afsprakenbeheercomponent  +
Afvalwaterzuivering  +
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component  +
AfvoerAanvoergebied  +
Afvoergebied Aanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +
Agenderen van zaken  +
Aggregatie Objecten  +
Agressieregistratie-component  +
Analyseren processen  +
Analyseren van gegevens  +
Analyseren van geo-gegevens  +
Anker  +
Ankerveld  +
Anonimiseren van documenten  +
Aquaduct  +
Aquo standaard  +
ArcGIS Desktop  +
Archiefbeheercomponent  +
Archiefportaalcomponent  +
Archiefregistratiecomponent  +
Architectuurcomponent  +
Archiveren van informatieobjecten  +
Archiveren van vergadering en besluiten  +
Assetmanagementcomponent  +
Auditen  +
Authenticatie component  +
Authenticeren ketenpartner  +
Automatisch configureren van zaken  +
Automatisering  +
B
BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel  +
BF001-Bedrijfsfuncties  +
BGT / IMGEO  +
BGT / IMGEO  +
BGT/BegroeidTerreindeel  +
BGT/FunctioneelGebied  +
BGT/Kunstwerkdeel  +
BGT/OnbegroeidTerreindeel  +
BGT/OndersteunendWaterdeel  +
BGT/OndersteunendWegdeel  +
BGT/OngeclassificeerdObject  +
BGT/Overbruggingsdeel  +
BGT/OverigBouwwerk  +
BGT/Pand  +
BGT/Plaatsbepalingpunt  +
BGT/Scheiding  +
BGT/Spoor  +
BGT/Tunneldeel  +
BGT/Waterdeel  +
BGT/Wegdeel  +
BO001-Organisatie Waterschap Hunze en Aa's  +
BO002-Management Team Waterschap Hunze en Aa's  +
BP001-Bedrijfsprocessenmodel  +
BP001-Overzicht processen Beheren gegevens  +
BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel  +
BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem  +
BP003-Beheren Beheerregister Waterkering  +
BP003-Procesverantwoordelijke  +
BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering  +
BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen  +
BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
BP007-Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
BPL  +
BPM-engine-component  +
Baliecomponent  +