Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 50 pages using this property.
A
Waterschap Hunze en Aa's  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan het waterschap  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren.  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken.  +
Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen  +
Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument.  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van meetpuntgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van tekeningen  +
Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten.  +
Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.  +
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.  +
Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.  +
Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.  +
De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.  +
Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.  +
Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.  +
Functionaliteit voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld door grote hoeveelheden data te doorzoeken op verbanden of signalen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens  +
Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".  +
Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten.  +
Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging.  +
Het op basis van objectief bewijsmateriaal onderzoeken en analyseren van de uitvoering van het gestelde beleid om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria die de organisatie heeft opgesteld voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen.  +
Functionaliteit waarmee een ketenpartner zich kan authentiseren bij het portaal  +
Functionaliteit voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc.  +
Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
B
5-9-2019 Richard ouder versie na accord WILMA dan deze verwijderen  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWegdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OngeclassificeerdObject  +
https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigBouwwerk  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Pand  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Scheiding  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Spoor  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Tunneldeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675  +