Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 20 pages using this property.
0
Organisatie met een landelijk netwerk van referentiestations die satelliet waarnemingen doorsturen naar een rekencentrum. De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.  +
Een 06-GPS referentiestation is onderdeel van het 06-GPS netwerk en zorgt ervoor dat afwijkingen bij de positiebepaling (met GPS) gereduceerd worden.  +
1
Een wetland wordt in de conventie van Ramsar beschouwd als internationaal belangrijk als het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van een geografische populatie van één of meer watervogelsoorten aanwezig is (het zogenaamde 1 % -criterium).  +
Alfanumerieke constante.  +
Meta-informatie over de berekening met een 1D-oppervlaktewatermodel.  +
1D-Kunstwerk waarmee een abrupt verschil in bodemhoogte in de stroomrichting in een waterloop wordt weergegeven.  +
Een geschematiseerde weergave van een of meerdere brugpijler(s) die dwars op de stroomrichting in een waterloop is/zijn gesitueerd.  +
Waarde van een toestandsvariabele.  +
Een geschematiseerde weergave van een duiker.  +
De stroomvoerende breedte en de totale breedte op het betreffende niveau in het dwarsprofiel.  +
Set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd.  +
De gegevens waarmee een cirkelvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
De gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.  +
De gegevens waarmee een trapeziumvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
De parameters waarmee een tijdfunctie wordt beschreven.  +
De parameters waarmee een functie van de uitvoerwaarden van een rekenpunt wordt beschreven.  +
De informatie voor het berekenen van de afvoer (lozing) uit een op het netwerk afwaterend gebied. De lozing wordt in een 1D-schematisatiepunt aan de schematisatie toegevoegd.  +
Een geschematiseerde weergave van een gemaal.  +
Een geschematiseerde weergave van een hevel.  +
De interne randvoorwaarde, opgelegd door een 1D-Kunstwerk.  +