Eigenschap:Afbeelding van

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een afbeelding van een of ander ding.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
0
[[Bestand:06 GPS tekening.jpg|500px|06-GPS]] <br/> <br/> https://www.06-gps.nl/wp-content/uploads/2017/03/06GPS_Stations_2015-242x300.png  +
1
[[Bestand:Dwarsprofiel tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire watergang.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire watergang <br/> <br/> [[Bestand:Dwarsprofiel waterkering tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire waterkering.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire waterkering.  +
[[Bestand:1d-dwarsprofiel-lijn kaart.jpg|500px|1d-dwarsprofiel-lijnen in Arcmap]] <br/> 1d-dwarsprofiel-lijnen getoond in Arcmap.  +
A
https://docplayer.nl/docs-images/68/59436574/images/28-4.jpg <br/> <br/> https://slideplayer.nl/slide/2102253/8/images/10/Snelle+inventarisatie+wegdekschade.jpg <br/> aran meting  +
[[Bestand:DTM AHN3 Veendam.png|500px|DTM AHN3  +, Aquapark 5 Veendam]] <br/> DTM van AHN  +, Aquapark 5 Veendam <br/> <br/> [[Bestand:DSM AHN3 Veendam.png|500px|DSM AHN3  +,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Amerdiep.jpg/399px-Amerdiep.jpg <br/> Het Amerdiep ten noordoosten van Amen in 2009.  +
https://www.lunasec.io/docs/img/log4shell-logo.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Apache_Spark_logo.svg/250px-Apache_Spark_logo.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Apache_Tomcat_logo.svg/170px-Apache_Tomcat_logo.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Apache_HTTP_server_logo_%282016%29.png <br/> Logo Apache. <br/> <br/> https://systemzone.net/wp-content/uploads/2018/01/network-with-web-server-1.jpg  +
[[Bestand:Apollo Essentials opendata.png|500px|Apollo Essentials  +, Opendata]]  +
https://www.aquo-kit.nl/aquo-kit/images/defaultheader.jpg  +
[[Bestand:Aquo logo.png|300px]]  +
https://www.esri.nl/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/collector/assets/overview-banner-hero-illustration-devices.jpg <br/> Arcgis Collector  +
[[Bestand:Arcgis Online Datasets Esri Nederland.jpg|500px|Arcgis Online Datasets Esri Nederland]] <br/> Arcgis Online Datasets Esri Nederland  +
https://i.ytimg.com/vi/soBtBP6aZ60/maxresdefault.jpg <br/> <br/> https://www.esri.com/arcgis-blog/wp-content/uploads/2018/06/3D-Slice-1440.gif <br/> ArcGIS Pro  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.5/administer/windows/GUID-D6EBE1B2-D598-43CB-94BD-1CADA02AB1A2-web.png <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/ArchiMate_Architectural_Framework.jpg <br/> Het ArchiMate architectuurraamwerk gebaseerd op Henk Jonkers (2004).  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Feed-icon.svg/120px-Feed-icon.svg.png <br/> Bestandsextensie .atom  +, .xml MIME-type application/atom+xml  +
[[Bestand:ACAD-2021 tekening.png|500px|Autocad]] <br/> Autocad  +
B
https://www.bouwmeester-bv.nl/images/blog/B-Flo.jpg <br/> B-Flo.  +
[[Bestand:BGT schema.jpg|500px|BGT]] <br/> <br/> [[Bestand:Basisregistratie Grootschalige Topografie (Arcmap).jpg|500px|BGT (Arcmap)]] <br/> BGT in Arcmap  +
https://www.ikgastarten.nl/sites/default/files/styles/content_top/public/artikel2x_34.png?itok=1UmMUgl2&timestamp=1553162449  +
[[Bestand:Basisregistratie Kadaster (Arcmap).jpg|500px|kadastrale kaart in Arcis]] <br/> Kadastrale kaart in Arcgis.  +
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/Mijlpalenplanning_Overzicht-Tranches-Bodem-wandonderzoek-uitgewerkt-1024x585.png <br/> <br/> https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/157375/home_afb_meten_in_een_put.jpg  +
[[Bestand:Basisregistratie Topografie (Arcmap).jpg|500px|BRT omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)]] <br/> BRT omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)  +
[[Bestand:Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Arcmap).jpg|500px|BAG omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)]] <br/> BAG omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)  +
https://ru.tab-tv.com/wp-content/uploads/Navigation-systems-in-the-world.jpg  +
[[Bestand:BBG2017.jpg|500px|BBG2017]]  +
[[Bestand:Duiker lengte breedte tekening.png|500px|Lengte en diameter & bok vastleggen van een duiker.]] <br/> Lengte en diameter & bok vastleggen van een duiker. <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Phosphoglycerate_kinase_3PGK.png/323px-Phosphoglycerate_kinase_3PGK.png <br/> Ruimtelijke structuur van een enzym.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Locatie_BL_Tijdenskanaal.png/399px-Locatie_BL_Tijdenskanaal.png <br/> B.L. Tijdenskanaal <br/> [[Bestand:Stuw 2 identieke kleppen foto.jpg|500px|Stuw Veelerveen  +, B.L. Tijdenskanaal]] <br/> Stuw Veelerveen  +, B.L. Tijdenskanaal.  +
C
De onderstaande tabel is een uittreksel van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat  +, waarin de verouderde afmetingen uit 1992 zijn bijgesteld. <br/> [[Bestand:CEMT-klasse tabel.png|CEMT-klasse tabel]]  +
https://study.com/cimages/videopreview/videopreview-full/screen_shot_2016-02-25_at_12.16.37_pm_113545.jpg <br/> <br/> https://ryanbroome.files.wordpress.com/2011/10/css-anatomy.png <br/> <br/> https://www.w3.org/Style/Examples/011/snapshot11.png  +
https://docplayer.nl/docs-images/63/50318472/images/4-0.jpg  +
https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/chebi-the-online-chemical-dictionary-for-small-molecules/wp-content/uploads/sites/92/2020/06/fig_11-1.png <br/> ChEBI ontology voor (R)-adrenaline.  +
https://res.cloudinary.com/practicaldev/image/fetch/s--1s5i61Aj--/c_limit%2Cf_auto%2Cfl_progressive%2Cq_auto%2Cw_880/https://thepracticaldev.s3.amazonaws.com/i/6boak0gpa976zx4qfy15.png <br/> <br/> https://nevatech.com/blog/image.axd?picture=%2F2016%2F05%2FCORS.png <br/> <br/> https://i.morioh.com/2020/04/01/cb8945351cd8.jpg  +
D
[[Bestand:DAMO Afvalwaterketen.png|500px|Schema DAMO Afvalwaterketen 2.0]]  +
[[Bestand:DAMO Keringen.jpg|500px|DAMO Keringen]]  +
[[Bestand:DAMO Watersysteem.jpg|500px|DAMO Watersysteem]]  +
[[Bestand:DAMO 2.2 functioneel model.png|800px|DAMO 2.2 functioneel model]] <br/> DAMO 2.2 functioneel model  +
https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%201.4/Objectenhandboek%20DAMO%201.4/HTML/lib/FM_Kunstwerk.png  +
[[Bestand:NEN3610 DAMO pyramide.png|500px|NEN3610 DAMO pyramide]] <br/> NEN3610 DAMO pyramide.  +
https://data2.eu/images/gdpr/dpia-decision-tree.jpg <br/> Richtlijnen inzake effectbeoordeling van gegevensbescherming door de werkgroep Artikel 29  +, pagina 7  +, 4 april 2017.  +
[[Bestand:Datastromen HWH.png|500px|Datastromen HWH]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Onnen_-_De_Biks_%27s_avonds.JPG/532px-Onnen_-_De_Biks_%27s_avonds.JPG <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/20090702_Windmolen_De_Biks_Onnerpolder_Haren_Gn_NL.jpg/532px-20090702_Windmolen_De_Biks_Onnerpolder_Haren_Gn_NL.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/20191029_de_witte_molen1.jpg/532px-20191029_de_witte_molen1.jpg  +
[[Bestand:Delta plus Erdas Imagine 2020.jpg|500px|Delta]] <br/> Opsporen van fouten in het duiker bestand met Delta. <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta plugin - detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 01.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 02.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 03.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> Erdas Imagine Delta plugin - detectie afwijkende watergangen.  +