Eigenschap:Afbeelding van

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een afbeelding van een of ander ding.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
0
[[Bestand:06 GPS tekening.jpg|500px|06-GPS]] <br/> <br/> https://www.06-gps.nl/wp-content/uploads/2017/03/06GPS_Stations_2015-242x300.png  +
1
[[Bestand:Dwarsprofiel tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire watergang.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire watergang <br/> <br/> [[Bestand:Dwarsprofiel waterkering tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire waterkering.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire waterkering.  +
[[Bestand:1d-dwarsprofiel-lijn kaart.jpg|500px|1d-dwarsprofiel-lijnen in Arcmap]] <br/> 1d-dwarsprofiel-lijnen getoond in Arcmap.  +
A
https://docplayer.nl/docs-images/68/59436574/images/28-4.jpg <br/> <br/> https://slideplayer.nl/slide/2102253/8/images/10/Snelle+inventarisatie+wegdekschade.jpg <br/> aran meting  +
[[Bestand:DTM AHN3 Veendam.png|500px|DTM AHN3  +, Aquapark 5 Veendam]] <br/> DTM van AHN  +, Aquapark 5 Veendam <br/> <br/> [[Bestand:DSM AHN3 Veendam.png|500px|DSM AHN3  +,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Amerdiep.jpg/399px-Amerdiep.jpg <br/> Het Amerdiep ten noordoosten van Amen in 2009.  +
https://www.lunasec.io/docs/img/log4shell-logo.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Apache_Spark_logo.svg/250px-Apache_Spark_logo.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Apache_Tomcat_logo.svg/170px-Apache_Tomcat_logo.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Apache_HTTP_server_logo_%282016%29.png <br/> Logo Apache. <br/> <br/> https://systemzone.net/wp-content/uploads/2018/01/network-with-web-server-1.jpg  +
[[Bestand:Apollo Essentials opendata.png|500px|Apollo Essentials  +, Opendata]]  +
https://www.aquo-kit.nl/aquo-kit/images/defaultheader.jpg  +
[[Bestand:Aquo logo.png|300px]]  +
https://www.esri.nl/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/collector/assets/overview-banner-hero-illustration-devices.jpg <br/> Arcgis Collector  +
[[Bestand:Arcgis Online Datasets Esri Nederland.jpg|500px|Arcgis Online Datasets Esri Nederland]] <br/> Arcgis Online Datasets Esri Nederland  +
https://i.ytimg.com/vi/soBtBP6aZ60/maxresdefault.jpg <br/> <br/> https://www.esri.com/arcgis-blog/wp-content/uploads/2018/06/3D-Slice-1440.gif <br/> ArcGIS Pro  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.5/administer/windows/GUID-D6EBE1B2-D598-43CB-94BD-1CADA02AB1A2-web.png <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/ArchiMate_Architectural_Framework.jpg <br/> Het ArchiMate architectuurraamwerk gebaseerd op Henk Jonkers (2004).  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Feed-icon.svg/120px-Feed-icon.svg.png <br/> Bestandsextensie .atom  +, .xml MIME-type application/atom+xml  +
[[Bestand:ACAD-2021 tekening.png|500px|Autocad]] <br/> Autocad  +
B
https://www.bouwmeester-bv.nl/images/blog/B-Flo.jpg <br/> B-Flo.  +
[[Bestand:BGT schema.jpg|500px|BGT]] <br/> <br/> [[Bestand:Basisregistratie Grootschalige Topografie (Arcmap).jpg|500px|BGT (Arcmap)]] <br/> BGT in Arcmap  +
https://www.ikgastarten.nl/sites/default/files/styles/content_top/public/artikel2x_34.png?itok=1UmMUgl2&timestamp=1553162449  +
[[Bestand:Basisregistratie Kadaster (Arcmap).jpg|500px|kadastrale kaart in Arcis]] <br/> Kadastrale kaart in Arcgis.  +
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/Mijlpalenplanning_Overzicht-Tranches-Bodem-wandonderzoek-uitgewerkt-1024x585.png <br/> <br/> https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/157375/home_afb_meten_in_een_put.jpg  +
[[Bestand:Basisregistratie Topografie (Arcmap).jpg|500px|BRT omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)]] <br/> BRT omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)  +
[[Bestand:Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Arcmap).jpg|500px|BAG omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)]] <br/> BAG omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)  +
https://ru.tab-tv.com/wp-content/uploads/Navigation-systems-in-the-world.jpg  +
[[Bestand:BBG2017.jpg|500px|BBG2017]]  +
[[Bestand:Duiker lengte breedte tekening.png|500px|Lengte en diameter & bok vastleggen van een duiker.]] <br/> Lengte en diameter & bok vastleggen van een duiker. <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Phosphoglycerate_kinase_3PGK.png/323px-Phosphoglycerate_kinase_3PGK.png <br/> Ruimtelijke structuur van een enzym.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Locatie_BL_Tijdenskanaal.png/399px-Locatie_BL_Tijdenskanaal.png <br/> B.L. Tijdenskanaal <br/> [[Bestand:Stuw 2 identieke kleppen foto.jpg|500px|Stuw Veelerveen  +, B.L. Tijdenskanaal]] <br/> Stuw Veelerveen  +, B.L. Tijdenskanaal.  +
C
De onderstaande tabel is een uittreksel van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat  +, waarin de verouderde afmetingen uit 1992 zijn bijgesteld. <br/> [[Bestand:CEMT-klasse tabel.png|CEMT-klasse tabel]]  +
https://study.com/cimages/videopreview/videopreview-full/screen_shot_2016-02-25_at_12.16.37_pm_113545.jpg <br/> <br/> https://ryanbroome.files.wordpress.com/2011/10/css-anatomy.png <br/> <br/> https://www.w3.org/Style/Examples/011/snapshot11.png  +
https://docplayer.nl/docs-images/63/50318472/images/4-0.jpg  +
https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/chebi-the-online-chemical-dictionary-for-small-molecules/wp-content/uploads/sites/92/2020/06/fig_11-1.png <br/> ChEBI ontology voor (R)-adrenaline.  +
https://res.cloudinary.com/practicaldev/image/fetch/s--1s5i61Aj--/c_limit%2Cf_auto%2Cfl_progressive%2Cq_auto%2Cw_880/https://thepracticaldev.s3.amazonaws.com/i/6boak0gpa976zx4qfy15.png <br/> <br/> https://nevatech.com/blog/image.axd?picture=%2F2016%2F05%2FCORS.png <br/> <br/> https://i.morioh.com/2020/04/01/cb8945351cd8.jpg  +
D
[[Bestand:DAMO Afvalwaterketen.png|500px|Schema DAMO Afvalwaterketen 2.0]]  +
[[Bestand:DAMO Keringen.jpg|500px|DAMO Keringen]]  +
[[Bestand:DAMO Watersysteem.jpg|500px|DAMO Watersysteem]]  +
[[Bestand:DAMO 2.2 functioneel model.png|800px|DAMO 2.2 functioneel model]] <br/> DAMO 2.2 functioneel model  +
https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%201.4/Objectenhandboek%20DAMO%201.4/HTML/lib/FM_Kunstwerk.png  +
[[Bestand:NEN3610 DAMO pyramide.png|500px|NEN3610 DAMO pyramide]] <br/> NEN3610 DAMO pyramide.  +
https://data2.eu/images/gdpr/dpia-decision-tree.jpg <br/> Richtlijnen inzake effectbeoordeling van gegevensbescherming door de werkgroep Artikel 29  +, pagina 7  +, 4 april 2017.  +
[[Bestand:Datastromen HWH.png|500px|Datastromen HWH]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Onnen_-_De_Biks_%27s_avonds.JPG/532px-Onnen_-_De_Biks_%27s_avonds.JPG <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/20090702_Windmolen_De_Biks_Onnerpolder_Haren_Gn_NL.jpg/532px-20090702_Windmolen_De_Biks_Onnerpolder_Haren_Gn_NL.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/20191029_de_witte_molen1.jpg/532px-20191029_de_witte_molen1.jpg  +
[[Bestand:Delta plus Erdas Imagine 2020.jpg|500px|Delta]] <br/> Opsporen van fouten in het duiker bestand met Delta. <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta plugin - detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 01.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 02.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> <br/> [[Bestand:Imagine Delta mutatie signalering 03.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen.jpg|500px|detectie afwijkende watergangen]] <br/> Erdas Imagine Delta plugin - detectie afwijkende watergangen.  +
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Afbeeldingen/Headers/Header_Deltaplan_Agrarisch_Waterbeheer.png  +
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/268/2020/12/18103256/Logo.jpg  +
https://www.deltaprogramma.nl/binaries/medium/content/gallery/deltacommissaris/content-afbeeldingen/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/dp2018_figuur13.jpg  +
https://deltaprogramma2019.deltacommissaris.nl/img/k2-waterveiligheid@2x.png  +
[[Bestand:Deltaprogramma zoetwater kaart.png|1000px]]  +
https://magazines.deltaprogramma.nl/binaries/medium/content/gallery/magazine-deltacommissaris/deltanieuws/2019/2/15-zoetwater/beeld-hotspots-deltaprogramma-zoetwater.png <br/> Overzicht van de hotspots binnen het Deltaprogramma Zoetwater. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Kaart_Deltaprogramma_2016.jpg/636px-Kaart_Deltaprogramma_2016.jpg <br/> Kaart Deltaprogramma 2016.  +
https://woorden.wiki.kennisnet.nl/images/thumb/e/ef/Deltaplan.jpg/300px-Deltaplan.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Voorde_Deurzerdiep.jpg/399px-Voorde_Deurzerdiep.jpg <br/> Voorde in het Deurzerdiep.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Dgps1.jpg/390px-Dgps1.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Stachledraht_DDos_Attack.svg/260px-Stachledraht_DDos_Attack.svg.png <br/> Een distributed-denial-of-serviceaanval.  +
[[Bestand:Drents Plateau Gasterse Duinen.jpg|500px|Drents Plateau]] <br/> <br/> [[Bestand:Drents Plateau Gasterse Duinen2.jpg|500px|Drents Plateau]] <br/> Drents Plateau  +, Gasterse Duinen.  +
[[Bestand:Beek Drentse Aa foto3.jpg|500px|Drentse Aa]] <br/> Drentse Aa  +, nabij Oude Molen. <br/> <br/> [[Bestand:Neder Eems.png|500px|Neder Eems]] <br/> Hunze  +, Drentsche Aa  +,
[[Bestand:DAMO functioneel model kunstwerk.png|700px|DAMO functioneel model kunstwerk]] <br/> DAMO functioneel model kunstwerk  +
[[Bestand:Waterhardheid.png|500px|waterhardheid]] <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Dripping_faucet_1.jpg/520px-Dripping_faucet_1.jpg <br/> Kalkaanslag op een kraan.  +
E
[[Bestand:ECW Header Editor.png|500px|ECW Header Editor  +, Ortho 10 luchtfoto met RD_new projectie]]  +
[[Bestand:IMG stereo luchtfoto geopend in Erdas Imagine.jpg|500px|stereo luchtfoto (img) geopend in Erdas Imagine]] [[Bestand:IMG stereo foto met peramides.png|500px|stereo luchtfoto (img) met peramides (RRD]]  +
[[Bestand:Enhanced ATE Erdas Imagine.png|500px||eATE in Erdas Imagine]]  +, <br/> <br/> [[Bestand:Enhanced ATE Manager config Erdas Imagine.png|500px|eATE in Erdas Imagine]] <br/> <br/> https://www.amsterdam.nl/publish/pages/633962/dsm-voorbeeld_1.png  +
https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/esri-2.svg  +
[[Bestand:Erdas Imagine mutatie signalering stack.jpg|500px|Erdas Imagine]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Esfenvalerate_Structural_Formula_V1.svg/399px-Esfenvalerate_Structural_Formula_V1.svg.png <br/> Structuurformule van esfenvaleraat.  +
[[Bestand:Projectie instellen Erdas Imagine standard.jpg|500px|Projectie keuze in Erdas Imagine]] <br/> <br/> [[Bestand:Projectie instellen Erdas Imagine.jpg|500px|Projectie instellen in Erdas Imagine]] <br/> <br/> [[Bestand:Metadata projectie in Erdas Imagine.jpg|500px|Metadata projectie raster bestand]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/OffsetWGS84-ETRS89.svg/260px-OffsetWGS84-ETRS89.svg.png <br/> Verschil tussen ETRS89 en WGS 84  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/237px-Flag_of_Europe.svg.png <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Global_European_Union.svg/399px-Global_European_Union.svg.png <br/> Europese Unie.  +
F
[[Bestand:FME ETL HEI IMWA GML.png|500px|FME  +, ETL HEI naar IMWA]] <br/> <br/> [[Bestand:FME ETL HEI Opendata.png|500px|FME  +, ETL HEI naar Opendataportaal]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/P03-DR-positiekaart2-gemlabels.png/390px-P03-DR-positiekaart2-gemlabels.png <br/> Friesche Veen <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Vriescheveen060717.JPG/399px-Vriescheveen060717.JPG <br/> Het Friesche Veen gezien van uit een roeiboot.  +
G
https://cdn.everythingrf.com/live/glonass-erf-com_637013101299011000.jpg  +
[[Bestand:GPL GNU licentie.jpg|500px|GPL GNU licentie]]  +
[[Bestand:Grass GIS.png|500px|Grass GIS]]  +
https://www.meinbergglobal.com/images/news/xsatellite-systems.jpg.pagespeed.ic.3KpEvdP0Pt.jpg  +
https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/wp-content/themes/gegevens-knooppunt-groningen/images/gegevens-knooppunt-groningen.png  +
[[Bestand:Gegevensknooppunt waterschappen logo.jpg|500px]] <br/> <br/> [[Bestand:Gegevensknooppunt waterschappen.png|500px|Gegevensknooppunt waterschappen]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CAPspendingbysector.png/390px-CAPspendingbysector.png <br/> Besteding van het budget van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid per sector.  +
[[Bestand:Geopackage layers.png|500px|Multiple layers in a GeoPackage]] <br/> <br/> [[Bestand:GeoPackage.png|500px|geopackage als onderdeel van een end-to-end geo-ruimtelijke architectuur]] <br/> GeoPackage als onderdeel van een end-to-end geo-ruimtelijke architectuur  +
[[Bestand:Geocat Bridge schema.png|500px]] <br/> <br/> [[Bestand:Geocat Bridge extensie Arcgis.png|500px|Geocat Bridge extensie in Arcgis]] <br/> <br/> [[Bestand:Geocat Bridge lyr to SLD.png|500px|Conversie van LYR en SLD met Geocat Bridge]]  +
https://www.geocat.net/wp-content/uploads/2013/02/LiveGraph.png  +
[[Bestand:Geocompressor.png|500px|Geocompressor wizard]]  +, [[Bestand:Geocompressor output size and clipping.png|500px|Compressie instellingen en masker|500px|Compressie instellingen en masker]]  +, [[Bestand:Geocompressor options.png|500px|Geocompressor opties (o.a soort formaat  +,
[[Bestand:Opendataportaal waterschap Hunze en Aa's.jpg|500px|Opendata portaal van waterschap Hunze en Aa's]] <br/> Opendata portaal van waterschap Hunze en Aa's <br/> <br/> [[Bestand:Geonetwork record sloot.jpg|500px]] <br/> Geonetwork onder de "motorkap" <br/> <br/> [[Bestand:Geonetwork record sloot opendataportaal.jpg|500px]]<br/> Sloot dataset in Geonetwork (administratief) <br/> <br/> [[Bestand:Geonetwork record sloot opendataportaal kaart.jpg|500px]] Sloot dataset in Geonetwork (kaart)  +
[[Bestand:Geoserver lagen.jpg|500px|Geoserver  +, gis lagen]]  +
[[Bestand:Geoweb kaart.jpg|500px|Geoweb kaart van waterschap Hunze en Aa's]] Geoweb kaart van waterschap Hunze en Aa's  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/ConstellationGPS.gif <br/> Animatie met de banen van de GPS-satellieten en het aantal satellieten waarmee een ontvanger een directzichtverbinding heeft. <br/> <br/> https://www.06-gps.nl/wp-content/uploads/2017/03/GNSS.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg/260px-GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg <br/> GPS  +
H
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/SI_base_unit.svg/260px-SI_base_unit.svg.png <br/> De zeven SI-basiseenheden en hun onderlinge afhankelijkheid. Met de klok mee vanaf boven: seconde (tijd)  +, kilogram (massa)  +, mol (hoeveelheid stof)  +,
https://www.consultancy.nl/illustrations/news/detail/2018-10-25-115342831-Het-Waterschapshuis-selecteert-vier-partijen-voor-tijdelijke-ICT-inhuur-.jpg <br/> Het Waterschapshuis  +, Amersfoort.  +
https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/10/hexagon-geospatial-logo.png  +
[[Bestand:Hexagon Pointcloud Groningen centrum.jpg|500px|Hexagon pointcloud  +, Erdas Imagine  +, grachtengordel Groningen]]  +
[[Bestand:Hoofdwateren Rijkswaterstaat lijst.jpg|500px|Hoofdwateren Rijkswaterstaat]] <br/> Hoofdwateren Rijkswaterstaat.  +
[[Bestand:HUA.STNDRG.FO v2.2 rioolgemaal.pdf]]  +
[[Bestand:PHEI MUTEREN.jpg|500px|PHEI muteren MXD]] <br/> PHEI muteren MXD.  +
[[Bestand:HyDAMO validatietool.png|500px|HyDAMO validatietool]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie proces_1.png|500px|HyDAMO validatie proces]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie proces_2.png|500px|HyDAMO validatie proces]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie regels_1.png|500px|hydamo validatie regels]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie regels_2.png|500px|hydamo validatie regels]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie regels_3.png|500px|hydamo validatie regels]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo validatie regels_4.png|500px|hydamo validatie regels]] <br/> <br/> [[Bestand:hydamo webclient.png|500px|hydamo webclient]] <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Html-source-code3.png/266px-Html-source-code3.png <br/> voorbeeld van HyperText Markup Language  +
https://i.stack.imgur.com/fjpdQ.png  +
Een complete aanvraag inclusief de headervelden kan er voor HTTP 1.1 als volgt uitzien: GET /wiki/Hoofdpagina HTTP/1.1 Host: nl.wikipedia.org Connection: close User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 Accept: text/xml  +, text/html  +, text/plain  +,
I
[[Bestand:IBA-II-PE-AMT-5-i.e-1.png|500px|IBA Klasse II]] <br/> <br/> [[Bestand:IBA-II-PE-AMT-5-i.e.-doorsnede.png|500px|IBA Klasse II]] <br/> IBA Klasse II.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/IJkdijk_opening_2007.jpg/390px-IJkdijk_opening_2007.jpg <br/> De testdijk tijdens de opening van de IJkdijk op 2 november 2007. De gele machine is een golfoverslagsimulator die over de landzijde van de dijk golven van 14m³ kan laten stromen. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/IJKDIJKWaveOverTopResult1.JPG/390px-IJKDIJKWaveOverTopResult1.JPG <br/> Een gapend gat was het resultaat van het experiment tijdens de opening van de IJkdijk op 2 november 2007.  +
[[Bestand:ImageStation Automatic Elevation Extended Project en Models located footprint tekenen.png|500px]] <br/> Image Station project selecteren  +, begrenzing gebied intekenen (aan de randen is de kwaliteit van de puntenwolk minder goed en heb je kans op spikes. <br/> <br/> [[Bestand:ImageStation Automatic Elevation Extended Project en Models met located footprint.png|500px]] <br/> De modellen zijn geselecteerd. <br/> <br/> [[Bestand:ImageStation Automatic Elevation Extended Job Processing.png|500px]] <br/> Tabblad Job en Processing  +, parameters zijn ingesteld  +,
[[Bestand:ImageStation Image Formatter Image path.png|500px|Image Formatter Image path]] <br/> <br/> [[Bestand:ImageStation Image Formatter Image reformatting.png|500px|Image Formatter Image reformatting]] <br/> <br/> [[Bestand:ImageStation Image Formatter Image Job processing.png|500px|Image Formatter Image Job processing]] <br/>  +
[[Bestand:ImageStation Manager.png|500px|ImageStation Manager  +, openen Semi SGM project]] <br/> Openen van het Semi SGM project in Image Station Manager. <br/> [[Bestand:ImageStation Manager Modify Strip.png|500px|.....]] <br/> Modify strip <br/> [[Bestand:ImageStation Manager Modify Strip creating models.png|500px|.........]] <br/> Creating models  +
[[Bestand:Duiker soort.png|500px|tekening met de verschillende soorten duikers]]  +
[[Bestand:Infor EAM foto1.jpg|500px]] <br/> Alle gebruikers kunnen nu in het veld eenvoudig een probleem doorgeven inclusief foto`s zoals van deze olie lekkage. <br/> <br/> [[Bestand:Infor EAM foto2.jpg|500px]] <br/> Monteurs kunnen de melding terugvinden in app en kunnen de app ook gelijk gebruiken voor navigatie om naar de locatie te rijden. <br/> <br/> [[Bestand:Infor EAM foto3.jpg|500px]] <br/> Vervolgens kunnen problemen snel opgelost worden. <br/> <br/>  +
[[Bestand:IMWA kern.png|500px|IMWA kern]]  +
https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/portfolio/9_inspire_geoportal.png  +
[[Bestand:Vlotterunit-HCVU-Ø400.jpg|500px|vlotterunit]] <br/> <br/> [[Bestand:Vlotterunit-HCVU-Ø400-1.jpg|500px|vlotterunit]] <br/> Vlotterunit <br/> https://www.kwtwaterbeheersing.nl/content/uploads/KVU-open2-e1534166041862.png <br/> <br/> [[Bestand:Vlotterunit tekening.png|500px|vlotterunit]]Vlotterunit <br/> <br/> [[Bestand:Vlotterunit foto.jpg|500px|vlotterunit]] <br/> Vlotterunit  +
https://www.waternatuurlijk.nl/water2020/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-03-at-14.49.57-300x168.png <br/> Zuidlaardermeer. <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Izmit_interferogram.jpg/300px-Izmit_interferogram.jpg <br/> Interferogram gemaakt met behulp van ERS-2- gegevens van 13 augustus en 17 september 1999  +, tijdens de aardbeving in Izmit (Turkije) op 17 augustus . (NASA / JPL-Caltech)  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/ISO_Logo_%28Red_square%29.svg/330px-ISO_Logo_%28Red_square%29.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Atmosphere_with_Ionosphere.svg/langnl-200px-Atmosphere_with_Ionosphere.svg.png <br/> De locatie van de ionosfeer. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Ionospheric_reflection.png/200px-Ionospheric_reflection.png <br/> De rode radiogolven die via de ionosfeer worden weerkaatst komen verder dan de blauwe directe radiogolven.  +
J
[[Bestand:Jpeg afbeelding.jpg|500px|jpeg afbeelding]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/JPEG_JFIF_and_2000_Comparison.png/300px-JPEG_JFIF_and_2000_Comparison.png Vergelijking van JPEG 2000 met het originele JPEG-formaat.  +
[[Bestand:Japanse duizendknoop foto.jpg|500px|Japanse duizendknoop]] <br/> Japanse duizendknoop.  +
https://www.emerce.nl/content/uploads/2020/05/shutterstock_720388555.jpg <br/> Java script.  +
https://www.senet.nl/wp-content/uploads/2020/07/JSON_SQL-databases_8.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Monument1_deltahoogte_zeedijk.jpg/390px-Monument1_deltahoogte_zeedijk.jpg <br/> Monument ter herinnering van het op deltahoogte brengen van de zeedijk.  +
K
https://www.esri.nl/~/media/esri-nl/nieuws/Digitale%20kadastrale%20kaart%20450x216.png <br/>Kadastrale kaart.  +
https://www.h2owaternetwerk.nl/images/2019/krw-rws-2.jpg  +
[[Bestand:DAMO functioneel model KRW object.png|700px|DAMO functioneel model KRW object]] <br/> DAMO functioneel model KRW object  +
[[Bestand:DAMO functioneel model KRW object.png|700px|DAMO functioneel model KRW object]] <br/> DAMO functioneel model KRW object  +
[[Bestand:Keersluis Pekel-A foto1.jpg|500px|keersluis Pekela]] <br/> <br/> [[Bestand:Keersluis Pekel-A foto2.jpg|500px|keersluis Pekela]] <br/> Keersluis Pekela in gesloten toestand.  +
[[Bestand:Kerstvloed 1717 kaart.jpg|1000px|Kerstvloed 1717]] <br/> Kerstvloed 1717.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Climate_Change_Performance_Index.svg/300px-Climate_Change_Performance_Index.svg.png <br/> Landen naar Climate Change Performance Index  +, die bestaat uit de volgende onderdelen: uitstoot broeikasgassen (50%)  +, hernieuwbare energie (20%)  +,
L
[[Bestand:Laboratorium waterschap Hunze en Aa's pand.jpg|500px|Laboratorium waterschap Hunze en Aa's]] <br/> <br/> [[Bestand:Laboratorium Hunze en Aa's.jpg|500px|Laboratorium waterschap Hunze en Aa's]] <br/> Laboratorium waterschap Hunze en Aa's.  +
https://kvalito.ch/wp-content/uploads/2020/06/lims.png <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Gnulims_lab_requests.png/220px-Gnulims_lab_requests.png  +
[[Bestand:LGN7 Hunze en Aa's.jpg|500px|LGN7 waterschap Hunze en Aa's]] <br/> Voorbeeld van een LGN bestand van waterschap Hunze en Aa's.  +
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/06/Animatie-Basisregistratie-Ondergrond.jpg <br/> <br/> https://www.h2owaternetwerk.nl/images/2014/1404/1404-02_afb1.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/20171107_Leiding2.jpg/399px-20171107_Leiding2.jpg <br/> Leiding 2 in de Anner Groenlanden nabije Duunsche Landen.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Looner_diep.jpg/399px-Looner_diep.jpg <br/> Het Looner Diep nabij de Balloërweg.  +
M
https://www.my-lex.nl/wp-content/uploads/2019/08/logo-e1569769718853.png <br/> <br/> <br/> <br/> https://www.my-lex.nl/wp-content/uploads/2019/10/MY-LEX-overheid-1.png  +
[[Bestand:Vectordata kaart.jpg|500px|.mxd]] <br/> MXD project.  +
https://www.betagraphics.nl/static/default/files/media/images/Betagraphics%20CAD%20Toolkit2.jpg  +
[[Bestand:MIM hanteert UML klassediagrammen.jpg|500px|MIM hanteert UML klassediagrammen]] <br/> MIM hanteert UML klassediagrammen <br/> <br/> [[Bestand:MIM metamodel.jpg|500px|MIM metamodel]] <br/> MIM metamodel. <br/> <br/> [[Bestand:MIM voorbeeldmodel.png|500px|MIM voorbeeldmodel]] <br/> MIM voorbeeldmodel. <br/> <br/> [[Bestand:Aquo IMWA Kunstwerk MIM.jpg|500px]] <br/> <br/> [[Bestand:Aquo IMWA Kunstwerk2 MIM.jpg|500px]]  +
[[Bestand:Mipwa.png|500px|mipwa]] <br/> <br/> [[Bestand:GHG kaart waterschap Hunze en Aa's mipwa2.jpg|500px|GHG waterschap hunze en Aa's]] <br/> Gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (beheergebied waterschap Hunze en Aa's)  +
[[Bestand:Modelbuilder model om AHN dicht te rekenen.jpg|500px|Voorbeeld van een model  +, gemaakt met de Modelbuilder  +, om de AHN dicht te rekenen.]] <br/> <br/> [[Bestand:Catalog Toolbox ModelBuilder modellen.png|500px|Toolbox met twee Modelbuilder modellen]] <br/> <br/> [[Bestand:Modelbuilder Export BGT naar fGDB.jpg|500px|Voorbeeld van een model  +,
[[Bestand:Multimode glasvezelkabel1.jpg|500px|multimode glasvezelkabel]] <br/> <br/> [[Bestand:Multimode glasvezelkabel2.jpg|500px|multimode glasvezelkabel]] <br/> Multi tube cable DBT 7x14/10mm orange.  +
N
[[Bestand:Peilmerk in stuw.jpg|500px|hoogtebout  +, nap-punt]] <br/> Hoogtebout in kunstwerk.  +
https://geonovum.github.io/NEN3610-Linkeddata/media/nta8035-topmodel.png <br/>  +
[[Bestand:NEN3610 pyramide.png|500px|NEN 3610 peramide]] <br/> De NEN3610 pyramide laat zien hoe het basismodel met de onderliggende families van informatiemodellen is ingebed in internationale standaarden. <br/>  +
https://cadcompany.nl/wp-content/upload_folders/cadcompany.nl/blog-snel-efficient-werken-nlcs-header.jpg <br/> <br/> https://www.infracad.nl/images/forum/forum_artikelen/Migratie_Functionaliteit/migratie_schema.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Netherlands_relief_location_map.svg/390px-Netherlands_relief_location_map.svg.png <br/> <br/> [[Bestand:Meandering foto.jpg|500px|Nationaal Park Drentsche Aa]] <br/> Nationaal Park Drentsche Aa.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Overview_Natura_2000_areas_Netherlands_and_Belgium.jpg/400px-Overview_Natura_2000_areas_Netherlands_and_Belgium.jpg <br/> Overzicht van de Natura 2000 gebieden in Nederland en België. Rood: vogelrichtlijngebied; Blauw: habitatrichtlijngebied; Groen: beide. Voor inzoomen en gedetailleerdere kaarten van Natura 2000-gebieden in Europa.  +
https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/1425_003k_clo_03_nl.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Ecologische_Hoofdstructuur.png/1024px-Ecologische_Hoofdstructuur.png <br/> Overzicht van Natuurnetwerk Nederland (2013). <br/>  +
[[Bestand:Nazca.jpg|500px|Nazca Bodem]] <br/> Nazca bodeminformatiesysteem.  +
https://data.nhi.nu/site/img/logo/logo-nhi.png  +
[[Bestand:Noord-Willemskanaal Groningen.jpg|500px|Noord-Willemskanaal  +, Groningen]] <br/> Noord-Willemskanaal  +, Groningen <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Noord-Willemskanaal_met_mist_%282%29.jpg/375px-Noord-Willemskanaal_met_mist_%282%29.jpg <br/> Het Noord-Willemskanaal bij de stad Groningen op een mistige ochtend. <br/> <br/> [[Bestand:Noord-Willemskanaal kade.jpg|500px|Noord-Willemskanaal nabij Yde]] <br/> Noord-Willemskanaal  +,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Nap_reference2.jpg/260px-Nap_reference2.jpg <br/> De hoogtereferentie in het stadhuis van Amsterdam. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/The_Netherlands_compared_to_sealevel.png/260px-The_Netherlands_compared_to_sealevel.png <br/> Kustlijn volgens NAP <br/> <br/>  +
https://eos.com/wp-content/uploads/2020/07/plants.jpg <br/> <br/> https://flurosat.com/wp-content/uploads/2018/10/growth-monitoring-e1583902228867.png <br/> <br/> https://sentera.com/wp-content/uploads/2017/08/32-1012_LeafGraphic_1200x630_FINAL.png <br/> <br/> https://www.swansystems.com.au/wp-content/uploads/2018/03/what-is-ndvi-graphic.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Notepad%2B%2B_Logo.png/166px-Notepad%2B%2B_Logo.png <br/> <br/> https://notepad-plus-plus.org/assets/images/notepad4ever.gif  +
O
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Odoornerzijtak%2C_Klijndijk%2C_NL.JPG/399px-Odoornerzijtak%2C_Klijndijk%2C_NL.JPG <br/> Odoornerzijtak.  +
https://vng.nl/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/2019-10/strategie-zonder-logo.png  +
[[Bestand:Oosterdiep Veendam1.JPG|500px|Oosterdiep  +, Veendam]] <br/> <br/> [[Bestand:Oosterdiep Veendam2.JPG|500px|Oosterdiep  +, Veendam]] <br/> Het Oosterdiep in Veendam. <br/> <br/> [[Bestand:Sluis foto.jpg|500px|Batjesverlaat]] <br/> Batjesverlaat in het Oosterdiep  +,
https://developers.redhat.com/sites/default/files/styles/article_feature/public/blog/2018/09/OpenJDK.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Drainage_basin.png <br/> Een hydrologisch stroomgebied onderverdeeld in kleinere eenheden. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Hydrologische_cyclus.png/450px-Hydrologische_cyclus.png <br/> Schema van de waterkringloop.  +
[[Bestand:Oracle SQL developer.png|500px|SQL Developer]] <br/> SQL Developer <br/> <br/> [[Bestand:Oracle SQL developer HEI.png|500px|Oracle  +, HEI database]] <br/> Oracle  +, HEI database.  +
[[Bestand:Oracle SQL developer HEI.png|500px|Oracle  +, HEI database]] <br/> Oracle  +, HEI database.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Location_Oranjekanaal.PNG <br/> Locatie op de kaart van Noordoost-Nederland. <br/> <br/> [[Bestand:Oranjekanaal Elp.JPG|500px|Oranjekanaal]] <br/> <br/> [[Bestand:Oranjekanaal Elp zwaaikom.JPG|500px|Oranjekanaal]] <br/> <br/> [[Bestand:Oranjekanaal Elp kade.JPG|500px|Oranjekanaal]] <br/> Oranjekanaal nabij Elp  +
[[Bestand:Oude zeesluis Delfzijl.jpg|700px|Oude zeesluis Delfzijl]] <br/> Oude zeesluis Delfzijl.  +
P
[[Bestand:Pit Antennes tekening.jpg|700px|werking PIT-antennes]] <br/> Het plaatje hierboven geeft een mooi beeld van hoe een pit-antenne functioneert. <br/> <br/> [[Bestand:PIT-antenne in aanleg 1.jpg|500px|PIT-antenne in aanleg]] <br/> <br/> [[Bestand:PIT-antenne in aanleg 2.jpg|500px|PIT-antenne in aanleg]] <br/> <br/> [[Bestand:PIT-antenne gereed.jpg|500px|PIT-antenne gereed]] <br/> <br/> [[Bestand:PIT antenne om bodemgat vispassage.jpg|500px|PIT antenne om bodemgat vispassage]] <br/> <br/> [[Bestand:PIT-tag met 10 cent muntstuk.jpg|500px|PIT-tag met 10 cent muntstuk]] <br/> <br/> [[Bestand:PIT-tags klein.JPG|500px|PIT-tags klein]] <br/> <br/> [[Bestand:Vispassage + PIT Renneborg 1.jpg|500px|Vispassage + PIT Renneborg]] <br/> <br/> [[Bestand:Vispassage + PIT Renneborg 2.jpg|500px|Vispassage + PIT Renneborg]] <br/> <br/> Overzicht van de PIT-antenne  +, gemonteerd bij de vispassage van Renneborg  +, onderdeel van het project Renneborg – Ter Walslage in Westerwolde. Voor het PIT-taggen van de vissen worden deze gevangen met monitoringsfuiken en onder verdoving operatief voorzien van een kleine PIT-tag.  +
[[Bestand:Pekelerhoofddiep bagger werkzaamheden.jpg|500px|Pekelerhoofddiep]] <br/> <br/> [[Bestand:Pekelerhoofddiep foto1.jpg|500px|Pekelerhoofddiep]] <br/> <br/> [[Bestand:Pekelerhoofddiep foto2.jpg|500px|Pekelerhoofddiep]] <br/> <br/> [[Bestand:Pekelerhoofddiep foto3.jpg|500px|Pekelerhoofddiep]] <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Koningin_Juliana_bezoekt_Oost-Groningen._Het_gezelschap_staat_bij_het_water_van_%2C_Bestanddeelnr_922-8499.jpg/390px-Koningin_Juliana_bezoekt_Oost-Groningen._Het_gezelschap_staat_bij_het_water_van_%2C_Bestanddeelnr_922-8499.jpg <br/> Het Pekelderdiep ten tijde van een bezoek van Koningin Juliana in 1969. Duidelijk zichtbaar is de schuimlaag.  +
https://www.koopoverheid.nl/binaries/medium/content/gallery/koop/content-afbeeldingen/aansluitschema-plooi.png  +
[[Bestand:PostgreSQL.jpg|500px|PostGIS]] <br/> PostGIS.  +
[[Bestand:PostgreSQL.jpg|500px|PostgreSQL]] <br/> PostgreSQL.  +
[[Bestand:POV-waddenzeedijken.png|500px|POV-Waddenzeedijken]] <br/> POV-Waddenzeedijken.  +
https://www.pdok.nl/documents/1901824/0/20200120_PDOK_Factsheet_2019_NL_v1.pdf <br/> <br/> https://www.pdok.nl/image/journal/article?img_id=2260819&t=1552298029225  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Python_add5_syntax.svg/300px-Python_add5_syntax.svg.png <br/> Een stuk broncode in Python met syntaxiskleuring. <br/> <br/> Pythoncode om de codering van de regelingspercelen om te zetten naar Waterwijzer Landbouw omschrijvingen. <br/> [[Bestand:BRP-Waterwijzer Landbouw conversie tabel.png|500px|BRP-Waterwijzer Landbouw conversie tabel]] <br/> <br/> [[Bestand:Python code arcmap fieldcalculator.png|500px|pythoncode fieldcalculator Arcmap]] <br/> <br/> def code_2(n  +, m): if n in ["1"  +, "265"  +,
[[Bestand:Python for arcgis10 voorbeeld.jpg|500px|python voor Arcgis voorbeeld]] <br/> Python voor Arcgis voorbeeld.  +
Q
[[Bestand:QGIS gis-applicatie.png|500px|QGIS]] <br/> QGIS (Opensource)<br/>  +
R
https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/04/radarsat-2-ff01.jpg <br/> Radarsat-2.  +
https://www.boerenopeenkruispunt.be/Portals/0/xBlog/uploads/2013/10/31/zonnepanelen.JPG <br/> Zonnepanelen met Recht van opstal. <br/> <br/> [[Bestand:Recht van opstal tekening.jpg|500px|recht van opstal]] <br/> Recht van opstal.  +
https://nl.paulmueller.com/hs-fs/hubfs/Components/reynolds-number-formula.png?width=355&name=reynolds-number-formula.png <br/> <br/> https://www.flowmeters.nl/files/image/238/Flowprofiel%20laminair-turbulent.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/RijksdriehoeksmetingNulpunt.jpg/260px-RijksdriehoeksmetingNulpunt.jpg <br/> <br/> Symbolische markering in de vloer van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort onder de spits  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Sluis_Eefde_hoog.jpg <br/> Het Twentekanaal is een rijksvaarweg.  +
[[Bestand:Ruimtelijkeplannen voorbeeldkaart.jpg|500px|ruimtelijkeplannen.nl]] <br/> Viewer van ruimelijkeplannen.nl  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Locatie_Ruiten-Aa_Kanaal.png <br/>Ruiten Aa kanaal.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/De_nieuwe_Runde_verlaat_het_Bargerveen.jpg/266px-De_nieuwe_Runde_verlaat_het_Bargerveen.jpg  +
S
https://www.researchgate.net/profile/Sisi-Zlatanova/publication/228646234/figure/fig1/AS:301919458349060@1448994616412/SDO-GEOMETRY-in-Oracle-Spatial-10g.png <br/><br/>https://slideplayer.com/slide/6180362/18/images/5/SDO_GEOMETRY+Example+----Create+a+simple+table+with+a+spatial+column%E2%80%94.jpg <br/><br/>  +
[[Bestand:SI-basiseenheid schema.jpg|500px|SI-basiseenheid]] <br/> SI-basiseenheid.  +
https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/02/SOBEK-3-D-Flow1D-735x398.png <br/> SOBEK 3 prototype voor rivieren  +, opstap naar de nieuwe D-HYDRO Suite voor de Nederlandse gebruikers. <br/> http://www.sobek.tools/wp-content/uploads/2020/04/Reach_snapping_distance-1024x496.png <br/> Sobektools. <br/> <br/> [[Bestand:Sobek scenario Zuidbroek.png|500px|Sobek scenario  +, verwachte waterstand]]  +
[[Bestand:SPIROsol duiker 1.JPG|500px|SPIROsol duiker]] <br/> <br/> [[Bestand:SPIROsol duiker 2.JPG|500px|SPIROsol duiker]] <br/> SPIROsol duiker.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Sentinel_1-IMG_5874-white.jpg/1024px-Sentinel_1-IMG_5874-white.jpg <br/> Sentinel-1 satelliet.  +
https://securingtomorrow.mcafee.com/wp-content/uploads/20160506-SSRF-1-1.png <br/> <br/> https://dpsvdv74uwwos.cloudfront.net/statics/img/blogposts/exploiting_ssrf_vulnerability.png  +
[[Bestand:Skos-lex.jpg|500px|Skos-lex]] <br/> Skos-lex  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/SOAP.svg/220px-SOAP.svg.png <br/> SOAP-structuur  +
https://www.imagem.nl/wpcontent/uploads/sites/4/2018/02/smart_water_permeability_screenshot1.jpg  +
[[Bestand:Machine learningschouwspatial modeler classificatie.png|500px|machine learning model - classificeren]] <br/> Machine learning model - classificeren <br/> [[Bestand:Erdas Imagine Modeler dempingen opsporen model.png|500px]] <br/> Machine learning model om dempingen op te sporen. <br/> <br/> [[Bestand:Erdas Imagine Spatial Modeler clean DEM model.png|500px]] <br/> Model waar de ruwe DEM uit de puntenwolken (uit stereoluchtfoto's) wordt verbeterd door grote waterdelen (spikes/nodata) te vervangen door het winterpeil van het desbetreffende peilgebied. Tevens worden alle waarden boven de 150 meter en -10 meter verwijderd uit de dataset omdat deze waarden niet kunnen voorkomen in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's.  +
[[Bestand:Stereo analyst 01.png|500px|stereo analyst voor Arcgis]] <br/> <br/> [[Bestand:Stereo analyst 02.png|500px|stereo analyst voor Arcgis]] <br/> <br/> [[Bestand:Stereo analyst 03.png|500px|stereo analyst voor Arcgis]] <br/> stereo analyst voor Arcgis.<br/> <br/>  +
https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-24-Stowa_logo_2.png  +
[[Bestand:SLD Geoserver sloot schouwsloot style.jpg|500px|SLD in Geoserver (sloot/schouwsloot style)]] [[Bestand:SLD sloot schouwsloot code.jpg|500px|SLD code voor sloot/schouwsloot]]  +
T
[[Bestand:Basisregistratie Topografie TOPraster (Arcmap).jpg|500px|BRP TOPraster  +, omgeving Veendam (Arcgis)]] <br/> BRP TOPraster  +, omgeving Veendam (Arcgis)  +
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Kaart_deelgebieden_TLG_36d130c603.jpg <br/> Gebiedsproces Transitie Landelijk Gebied - Provincie Groningen.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Uikhoven_altimetrisch_punt_%2846%2C354_m%29_31-01-2021_31-01-2021_10-26-51.jpg/390px-Uikhoven_altimetrisch_punt_%2846%2C354_m%29_31-01-2021_31-01-2021_10-26-51.jpg <br/> Een altimetrisch punt te Uikhoven dat een hoogte van 46  +, 354 m aangeeft.  +
U
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2014/09/UVW_logo_cropped1.png  +
[[Bestand:UML.jpg|500px|UML]] <br/> UML.  +
V
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Location_Van_Starkenborghkanaal.PNG/399px-Location_Van_Starkenborghkanaal.PNG <br/> Kaart Van Starkenborghkanaal. <br/> <br/> [[Bestand:Aanvoergemaal Dorkwerd Reitdiep Van Starkenborghkanaal.jpg|500px|Van Starkenborghkanaal bij aanvoergemaal Dorkwerd]] <br/> <br/> [[Bestand:Van Starkenborghkanaal foto1.jpg|500px|Van Starkenborghkanaal]] <br/> <br/> [[Bestand:Van Starkenborghkanaal boeien.JPG|500px|Van Starkenborghkanaal]] <br/> <br/> [[Bestand:Van Starkenborghkanaal vrachtschip.JPG|500px|Van Starkenborghkanaal]] <br/> <br/> [[Bestand:Van Starkenborghkanaal foto2.JPG|500px|Van Starkenborghkanaal]] <br/> Van Starkenborghkanaal <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Veenlens5.jpg/390px-Veenlens5.jpg <br/> Drijftillen kunnen uiteindelijk een veenlens vormen  +, zoals deze in de Grote Geule te Kieldrecht.  +
[[Bestand:Vba Arcgis.png|500px|VBA code toegepast in Arcgis]] <br/> Conversie van BRP code naar Waterwijzer Landbouw omschrijving met VBA in Arcgis.  +
W
https://d3pcsg2wjq9izr.cloudfront.net/files/33547/images/63891_4_20200515154123017.jpg  +
[[Bestand:Waaiboei terug op zijn plaats.jpg|500px|waaiboei]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Waddeneilanden.PNG/398px-Waddeneilanden.PNG <br/> Waddeneilanden <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/WaddeneilandenNL.png <br/> De Nederlandse waddeneilanden  +, met de onbewoonde eilanden en zandplaten: <br/> 1. Noorderhaaks; 2. Richel; 3. Griend; 4. Rif; 5. Engelsmanplaat; 6. Simonszand; 7. Rottumerplaat; 8. Rottumeroog. (van west naar oost)  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Morze_Wattowe.png/266px-Morze_Wattowe.png <br/> <br/> [[Bestand:Waddenzee werelderfgoed.jpg|500px|Waddenzee werelderfgoed]] <br/> Waddenzee werelderfgoed.  +
https://waterwijzerlandbouw.wur.nl/img/logo-waterwijzer-landbouw.png <br/> <br/> [[Bestand:BRP-Waterwijzer Landbouw conversie tabel.png|800px|BRP-Waterwijzer Landbouw conversie tabel]] <br/> BRP-Waterwijzer Landbouw conversie tabel  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/WCS.png/260px-WCS.png <br/> WCS requests  +
[[Bestand:Geonetwork Opendataportaal Hunze en Aas WFS WMS.jpg|500px|Opendataportaal Hunze en Aa's  +, WFS hoofdwatergangen]]  +
[[Bestand:WMS opvragen Arcgis.jpg|500px|WMS bevraging in Arcgis.]] <br/> WMS bevraging in Arcgis <br/> <br/> [[Bestand:Geonetwork Opendataportaal Hunze en Aas WMS identify.jpg|500px|WMS bevraging Opendataportaal Hunze en Aa's]] <br/> WMS bevraging Opendataportaal waterschap Hunze en Aa's  +
[[Bestand:WMTS Opendataportaal waterschap Hunze en Aa's.jpg|500px|Luchtfoto  +, WMTS bevraging via https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal]]  +
[[Bestand:WebGIS Publisher GKG peilenkaart.jpg|500px|WGP online kaartviewer  +, peilenkaart GKG]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/De_Weddermarke.jpg/532px-De_Weddermarke.jpg  +
https://vng.nl/sites/default/files/23_van_wob_naar_woo.jpg <br/> <br/> https://pbs.twimg.com/media/EvZMIwhXEAICaXR.jpg <br/> <br/> https://www.open-overheid.nl/wp-content/uploads/2017/07/rijk_aan_informatie_illustratie.jpg  +
[[Bestand:BRK PB inschrijving registratie per individule PB.jpg|500px|BRK PB inschrijving  +, registratie per individule PB]] <br/> <br/> [[Bestand:BRK PB tijdlijn.jpg|500px|BRK PB tijdlijn]] <br/> <br/> [[Bestand:BRK PB kadastrale kaart.jpg|500px|BRK PB kadastrale kaart]] <br/> <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Bernoulli_equation.jpg/600px-Bernoulli_equation.jpg <br/> De Bernoullivergelijking op drie punten in een buis.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Cuvet.jpg <br/> Een cuvet met absorberende oplossing. <br/> <br/> [[Bestand:De wet van Lambert-Beer formule.png|500px|De wet van Lambert-Beer]]  +
[[Bestand:Wikipedia startscherm.jpg|500px|Wikipedia]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Klazienaveen-Noord_op_topografische_kaart_1935.jpg/399px-Klazienaveen-Noord_op_topografische_kaart_1935.jpg <br/> Willemsvaart op de topografische kaart van 1935  +
[[Bestand:Zomerbed winterbed beek1.JPG|500px|Witterdiep  +, februari 2023]] <br/> 02-2023 <br/> <br/> [[Bestand:Witterdiep1.jpg|500px|Witterdiep  +, mei 2023]] <br/> 05-2023 <br/> <br/> [[Bestand:Witterdiep2.jpg|500px|Witterdiep  +,
Z
[[Bestand:Zeehavenkanaal Delfzijl.jpg|500px]]  +
a
Nieuwe Statenzijl.  +, [[Bestand:Aalgoot tekening.jpg|500px|aalgoot]] <br/> <br/> [[Bestand:Aalgoot Nieuwe Statenzijl 1.jpg|500px|aalgoot  +, Nieuwe Statenzijl]] <br/> <br/> [[Bestand:Aalgoot Nieuwe Statenzijl 2.jpg|500px|sproeiers om de aaltjes te lokken]] <br/> Aalgoot  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Voorbeeld_aan_afslagregelaar.png <br/> De afbeelding toont een grafische voorstelling van deze regeling  +, met als voorbeeld aanslagpeil 1.5 en afslagpeil 1.1.  +
[[Bestand:Primaire waterkering kwelder foto.jpg|500px|kwelder voor de primaire waterkering.]] <br/> <br/> [[Bestand:Het Wad foto zeeklei.jpg|500px|aangeslibte klei]]  +
[[Bestand:Aanlandige wind.jpg|anlandige wind]] <br/> Aanlandige wind  +
https://www.outbv.nl/uploads/projects/81/medium/ebf78754a3c51349789cc76afc12b09e29d8ae14.jpg <br/>Aanleggen / graven van een sloot.  +
[[Bestand:Aanlegplaats obliek.jpg|500px|aanlegplaats]] <br/> Aanlegplaats.  +
https://www.wrij.nl/publish/pages/4603/infographic_belastingen.jpg  +
[[Bestand:DAMO functioneel model inrichtingselementen kering.png|700px|DAMO functioneel model inrichtingselementen kering]] <br/> DAMO functioneel model inrichtingselementen kering  +
https://media.nu.nl/m/c69xe67alr67_wd1280.jpg <br/> <br/> https://cdn.nos.nl/image/2018/10/09/505250/xxl.jpg <br/> Aanvaring tussen 2 schepen.  +
[[Bestand:Aanvoergemaal Dorkwerd.jpg|500px|aanvoergemaal Dorkwerd]] <br/> Aanvoergemaal Dorkwerd  +, Van Starkenborghkanaal. <br/> <br/> https://geografie.nl/sites/default/files/styles/image_dynamic_height/public/images/paragraph-image-image/2018-09-donkers-03.png  +
[[Bestand:Langs de boorden van de Oude AE tussen Veendam en Muntendam.jpg|500px]]  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Oblique_rays_03_Pengo.svg/420px-Oblique_rays_03_Pengo.svg.png <br/> Bij lage zonnestand wordt de zonnewarmte over een veel groter oppervlak verdeeld dan bij hoge zonnestand.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Earth_Eastern_Hemisphere.jpg/399px-Earth_Eastern_Hemisphere.jpg <br/> Aarde. <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Planets2013.jpg/640px-Planets2013.jpg <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Leidingen_ondergronds_%28Pipes_in_ground%29.jpg/260px-Leidingen_ondergronds_%28Pipes_in_ground%29.jpg <br/> Ondergrondse gasleiding met afsluiter. <br/> <br/> https://www.gasunietransportservices.nl/uploads/illustraties-groot/f98a97dc-9271-4234-a620-7c9fdd4531e0/2864249914/P1020356.JPG <br/> Aardgasleiding.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Slice_earth.svg/450px-Slice_earth.svg.png <br/> Doorsnede van de Aarde  +, de aardkorst (1 continentale korst en 2 oceanische korst) vormt het dunne bovenste laagje.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Aarde_doorsnede.png <br/> <br/> https://s3.amazonaws.com/aws.reislogger.nl/estherman/foto/349036.jpg  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Continental_models.gif/700px-Continental_models.gif <br/> Indeling van het landoppervlak in continenten.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Physical_world.jpg/260px-Physical_world.jpg <br/> Kaart van de wereld.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Myriophyllum_spicatum.jpeg <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/MyriophyllumSpicatum.jpg/800px-MyriophyllumSpicatum.jpg <br/> Aarvederkruid.  +
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/71cab53422ab43ad8aebfc475866cafec9c9a4fd.png <br/> Biotisch en abiotisch.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Glacial_Tarn_Formation_EN.svg/500px-Glacial_Tarn_Formation_EN.svg.png <br/> Afbeelding van de zone van abrasie door een gletsjer. <br/> <br/> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Glacial-abrasion-ss-2006.jpg/520px-Glacial-abrasion-ss-2006.jpg <br/> Glaciale abrasie in het westen van Noorwegen dicht bij de Jostedalsbreen gletsjer.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Kompasroos.png/800px-Kompasroos.png <br/> Kompasroos met windstreken. Onderverdeling in streken  +, in graden en in duizendsten (mil). 360° = 6400 duizendsten.  +
https://image.freepik.com/free-vector/futuristic-abstract-object-space-system-model-orbit-digital-technology_39422-739.jpg <br/> Futuristisch abstract object.  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Mondrian_lookalike.svg/300px-Mondrian_lookalike.svg.png <br/> Abstract schilderij zoals het door Mondriaan geschilderd zou kunnen zijn.  +
[[Bestand:Generaliseren van een vlak.png|500px|generaliseren van een vlak]] <br/> Generaliseren van een vlak.  +
Verbanden tussen risico’s  +, bodemfunctie  +, bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. <br/> <br/> https://www.bodemrichtlijn.nl/Images/grondstromen/figuren/grond_2-2.png <br/> Relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie  +,
https://www.sebasvandenbrink.nl/wp-content/uploads/2019/06/WAOP_taalwaterkering_00002.jpg <br/> Voorland en achterland van een waterkering.  +