rondprofiel

Eigenschappen

VoorkeurslabelrondprofielKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel.
DefinitieKunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. met een doorstroomprofielDe onder de waterspiegel gelegen dwarsdoorsnede van een watergang. in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een cirkel.
Synoniemronde doorstroomopeningKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel., ronde profielenKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel., cirkel profielKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/a_341
Afbeelding vanDuikers ingedeeld naar vorm, b = breedte (binnenkant). h = hoogte (binnenkant). d = diameter (binnenkant)

Duikers ingedeeld naar vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek..
bDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0. = breedte (binnenkant). h = hoogte (binnenkant). d = diameter (binnenkant)

duiker met een ronde doorstroomopening

ronde betonnen duiker

Ronde betonnen in duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken in een primaire watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
rondprofielKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel.Breder
  • kenmerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
rondprofielKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
rondprofielKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een cirkel.Gerelateerd
  • duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg