afwateringseenheid

 
IcoonWerkinstructie.png
Een werkinstructie is een instructie om bepaalde werkzaamheden zelfstandig uit te kunnen voeren.

Eigenschappen

Voorkeurslabelafwateringseenheid
DefinitieVoor het digitaliseren van afwateringsgebieden maken we gebruik van de volgende werkwijze.


 • Inventariseren van het project gebied (veld inventarisatie, bij voorkeur in de winterperiode zodat goed de afstroomrichting kan worden bepaald en de sloten goed bereikbaar zijn omdat er geen producten op het land staan).
  • Afstroomrichting van de watergangen (hoofdwatergang, schouwsloot & sloot) bepalen.
 • Digitaliseren van de afwateringsgebieden
  • Eindpunten primaire vakken (knooppunten) op de juiste plaats leggen.
  • Begrenzing afwateringsgebied bepalen op basis van:
    • afstroomrichting waterlopen,
    • actuele AHN gebruiken op het bouwland om zo de waterscheiding te bepalen
    • de begrenzing van het afwateringsgebied loopt over de aanwezige waterkering (indien van toepassing/aanwezig)


Uitgangspunten:

 • Ieder primair vak / hydro-object bevat 1 afwateringsgebied.
 • het afwateringsgebied loopt exact over de eindpunten van de vakken / hydro-objecten, uitgezonderd zijn de afwateringsgebieden die afwateren op het eerste vak.
 • Pseudovakken en kunstwerkvakken bevatten geen eigen afwateringsgebied maar zijn onderdeel van het primaire vak.
 • Een kunstwerkvak onderdeel van een lange gesloten leiding is onderdeel van het bovenstroomse afwateringsgebied.
 • De afwateringsgrens van een afwateringsgebied loopt ter plaatse van een stuw, inlaat, aflaat, gemaal, sluis en gemaal over het afsluitmiddel of de pomp van het gemaal.


Topologische regels:

 • Een afwateringsgebied mag zich zelf niet overlappen.
 • Een afwateringsgebied mag een ander afwateringsgebied niet overlappen.
 • Er mogen geen gaten zitten tussen de afwateringsgebieden.
Bronwaterschap Hunze en Aa's
Type werkinstructieopvoeren afwateringsgebieden, HEI.GW_GFE, in HEI
Afbeelding vanschema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied

Schema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied.
Alle afwaterende eenheden die samen afwaterende op een stuw, in de primaire watergang, vormen een peilgebied.

Alle peilgebieden die gezamenlijk afwateren op een gemaal vormen samen een bemalingsgebied. Alle peilgebieden binnen een watersysteem vormen samen het watersysteemgebied.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringseenheidGerelateerd

Link naar collectie : afwateringseenheid

Andere collecties