Kieldiep

Eigenschappen

VoorkeurslabelKieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.
DefinitieHet KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. is een kanaal in de ProvinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.
SynoniemKielsterdiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.
Toelichting op definitieHet is een zijkanaal van het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven.. Aanvankelijk werd het noordelijke deel van het kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., van Hoogezand t/mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. De Kiel het KielsterdiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. genoemd, het zuidelijke deel (vanaf Windeweer) het Hoofddiep van Windeweer. Pas vanaf ca. 1950 treft men op kaarten de naam KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. aan voor het gehele traject.

Het KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. is in opdracht van de stad Groningen gegraven vanaf 1647 ten behoeve van de ontginning van het veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. ten oosten van Kropswolde. Omstreeks 1738 had het kanaal Boven Kiel bereikt. De stad wilde oorspronkelijk het kanaal doortrekken naar Bareveld, om zo de kortste verbindingEen stroom voerend element. met het StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. te maken. Omdat een aantal grondeigenaren bij Bareveld daar niet aan mee wilden werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. koos het stadsbestuur uiteindelijk voor een verbindingEen stroom voerend element. van het KielsterdiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. met het GrevelingskanaalHet Grevelingskanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe, dat het Kielsterdiep bij Bareveld verbindt met het Stadskanaal..

Langs het kanaal ontstond het dorp Kiel-Windeweer. Toen al de turf weggevoerd was, werd het kanaal hoofdzakelijk nog gebruikt voor de afvoer van landbouwproducten naar de aardappelmeel- en strokartonfabrieken in de regioMin of meer hydrologisch begrensd deel van een stroomgebieddistrict, gebaseerd op de WB21-gebieden - NL: 4x Rijn, Maas, Schelde, Eems - voor de duidelijkheid altijd gebruiken in combinatie met de regionaam, bijv. regio Rijn-Oost. In 1973 stopte de scheepvaart door het KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.. Enkele bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. werden vervangen door dammenIn en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt).. De vrachtauto had de rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van de scheepvaart volledig overgenomen.

In 2005 is gestart met het weer bevaarbaar maken van het KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.. Er werden nieuwe bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. en sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters.; bestaande bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. zijn hersteld of gerestaureerd. Niet de beroepsvaart maar de recreatievaart kan sinds 2008 gebruik maken van het KielsterdiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal., als onderdeel van een nieuwe vaarroute vanaf het ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand. naar Oost-Groningen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Kieldiep
Afbeelding van390px-Nieuw_bruggetje_003.jpg


1024px-Netherlands%2C_Hoogezand_%28Kalkwijk%2C_Kropswolde%2C_Lula%2C_Westerbroek%2C_Windeweer%2C_Wolfsbarge%29%2C_map_of_1867.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg