biogeochemische kringloop


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiogeochemische kringloop
DefinitieDe biogeochemische of ecologische kringlopen zijn kringlopen waar chemische substanties en energie zich verplaatsten door biotische (biosfeer) en abiotische (lithosfeer, atmosfeer en hydrosfeer) compartimenten van ecosystemen en van de Aarde.
Toelichting op definitieVoorbeelden van kringlopen zijn
  • de waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus
  • de stikstofkringloop,
  • de fosforkringloop,
  • de koolstofkringloop,
    • de energiekringloop is gekoppeld aan de koolstofkringloop door fotosynthetische opname en vastlegging van zonne-energie in koolstofverbindingen.
De kringlopen zijn vernoemd naar de stoffen die ze beschrijven. Zo beschrijft de waterkringloop hoe het water in de natuur steeds opnieuw wordt vrijgemaakt en (vaak door een andere gebruiker) weer wordt opgenomen. Alle bouwstoffen worden voortdurend hergebruikt. In sommige kringlopen zijn er reservoirs waar een substantie voor een lange tijd verblijft (zoals gesteenten met olie en kool in de koolstofkringloop, een oceaan of een meer in de waterkringloop).
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeochemische_kringloop
Afbeelding van520px-Watercycledutchhigh.jpg

Waterkringloop

520px-Carbon_cycle-cute_diagram_nl.jpg
Koolstofkringloop.

520px-Oxygen_cycle.svg.png
Zuurstofkringloop


Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biogeochemische kringloopBreder
biogeochemische kringloopBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stikstofkringloop (Begrip)Brederbiogeochemische kringloop
waterkringloop (Begrip)Brederbiogeochemische kringloop
Rdf.jpg