annotatie

Eigenschappen

VoorkeurslabelannotatieDoor mensen te interpreteren identifier, naam , label enz.
DefinitieDoor mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. te interpreteren identifier, naam , label enz.
SynoniemannotatiesDoor mensen te interpreteren identifier, naam , label enz.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NTA 8035) RolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een waarde in een annotatierelatie, die aangeeft dat de waarde een annotatieDoor mensen te interpreteren identifier, naam , label enz. is van de drager. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2660-1 (Ontw))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0172
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/wiktionary/annotatie
Afbeelding van1434.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
annotatieDoor mensen te interpreteren identifier, naam , label enz.Breder
  • attribuut (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
annotatieDoor mensen te interpreteren identifier, naam , label enz.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg