Bourtangerkanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelBourtangerkanaalHet Bourtangerkanaal is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen.
DefinitieHet BourtangerkanaalHet Bourtangerkanaal is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen. is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaalHet Ruiten-Aa-kanaal is een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel in de streek Westerwolde. in Groningen.
Toelichting op definitieHet 1,79 km lange kanaal loopt vanaf het Ruiten-Aa-kanaalHet Ruiten-Aa-kanaal is een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel in de streek Westerwolde. (ter hoogte van de Bourtangersluis) tot in de jachthaven in Bourtange. Via een vaarwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. het in verbindingEen stroom voerend element. met het Stobbenkanaal dat rond de vesting loopt. De twee voetbruggen (op km 0,08 en 1,33) die het kanaal overspannen hebben een doorvaartbreedte van elk 7,80 en een hoogte van 3,45 meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie..
Het kanaal werd rond 1917, als onderdeel van een initiatief van de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa., gegraven op de plaats van de toenmalige scheidsloot tussen de veenontginningsgebieden van Stakenborg en Wollingboermarke. Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw mondde het ModdermansdiepHet Moddermansdiep is een afwateringskanaal in Over de Dijk (tussen Sellingen en Bourtange) in de gemeente Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen. uit in het kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.. In de jaren zeventig, bij de reconstructie van de vesting Bourtange, werd het kanaal gedemptGeheel of gedeeltelijk dichtgooien en/of dichtgegooid houden van oppervlaktelichamen of tijdelijk drooggevallen oppervlaktelichamen, zoals sloten, greppels, slenken, wielen en sleuven;, maar in de jaren tachtig werd het weer opengegooid om het voor boottoeristen mogelijk te maken de vestingstad te bereiken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourtangerkanaal
Afbeelding van399px-Bourtangerkanaal.jpg
BourtangerkanaalHet Bourtangerkanaal is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
BourtangerkanaalHet Bourtangerkanaal is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
BourtangerkanaalHet Bourtangerkanaal is een zijtak van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg