anode


Eigenschappen

Voorkeurslabelanode
DefinitieEen deel van de elektrolyse waar een metaal als een kation in een oplossing komt, terwijl het een gelijkwaardig aantal elektronen achterlaat om overgebracht te worden naar een opposiet-elektrode, een kathode genaamd.
Synoniemanoden, anodes
Toelichting op definitieOp schepen kleine zinken plaatjes die corrosie tegengaan. (bron: www.lenntech.com / Aquo)


De anode (Grieks: άνοδος, weg omhoog, opgang) in een elektrisch of elektronisch apparaat of component is de pool of elektrode van waaruit de elektrische stroom het apparaat of de component binnenstroomt. Anodes beschermen metalen tegen corrosie.

De tegengestelde pool wordt de kathode genoemd en is dus de pool of elektrode waar de elektrische stroom het apparaat of de component verlaat.

In een elektronenbuis is de anode de elektrode waarop het elektronenbombardement plaatsvindt en dus de elektronen de buis verlaten, wat inhoudt dat de stroom daar de buis binnengaat.

In een galvanische opstelling, voor bijvoorbeeld het verzinken van ijzeren onderdelen, is het te verzinken onderdeel de kathode, de elektrode waarop het zink neerslaat, dus waar elektronen de opstelling binnengaan, of anders gezegd de stroom de opstelling verlaat. De kathode wordt dus verbonden met de negatieve pool van de voedingsbron. De zinken elektrode, die het zink levert, is de anode waaraan elektronen onttrokken worden. De anode wordt met de positieve pool van de voeding verbonden.

Ook in een opstelling voor elektrolyse van water is de anode de elektrode die elektronen onttrekt, dus waar de zuurstof ontstaat.

Van een elektriciteitsbron, zoals een galvanische cel is de negatieve pool de elektrode waar de stroom de cel instroomt, dus de anode. De positieve pool is de kathode, de elektrode waar de stroom de cel verlaat. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2d42109a-e08e-4739-977a-0663e890d03e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Anode
Afbeelding vanZinc_anode.png

Een zinken anode is in een galvanische cel negatief geladen.

Kathode_anodeI.JPG

Elektrolyse van water (links) en galvanische cel.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anodeBreder
anodeBron van
anodeDeel van
anodeGerelateerd
anodeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
opofferingsanode (Begrip)Brederanode
elektrode (Begrip)Gerelateerdanode
elektrovis apparaat (Begrip)Gerelateerdanode
opgedrukt stroomsysteem (Begrip)Gerelateerdanode
opofferingssysteem (Begrip)Gerelateerdanode
Rdf.jpg