fosfaat


Eigenschappen

Voorkeurslabelfosfaat
DefinitieNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen.
Synoniemfosfaten
Toelichting op definitieFosfaat (PO43−) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaten zijn zuurresten van fosforzuur (H3PO4). Het fosfaatanion is driewaardig negatief geladen en bezit een tetraëdrische structuur. De meeste fosfaten zijn slecht oplosbaar in water, en zijn daarom makkelijk uit een oplossing te verwijderen via een neerslagreactie. Het fosfaation is een zwakke base. De baseconstante Kb is 2,1 10−2.

Fosfaatverbindingen vormen samen met anorganische nitraten het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. Wanneer er te veel van beide in het oppervlaktewater terechtkomt, leidt dit tot zuurstoftekort. Vaak zijn de effecten pas op zee, in de kustwateren, te bemerken omdat daar een geringere stroom is dan in de rivieren.

De streng van RNA en DNA bestaat uit fosfaatestergroepen en (desoxy)ribosen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b1963fb4-912d-4318-86fb-d7541dc3f5a0, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfaat
Afbeelding van390px-Phosphat-Ion.svg.png
Structuurformule van het fosfaation (PO4 3−).
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fosfaatBreder
fosfaatBron van
fosfaatLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eutrofiëring (Begrip)Gerelateerdfosfaat
fosfaatverwijderingsinstallatie (Begrip)Gerelateerdfosfaat
voedselrijkdom (Begrip)Gerelateerdfosfaat
Rdf.jpg