plankton


Eigenschappen

Voorkeurslabelplankton
DefinitieVerzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen.
Toelichting op definitieVeruit de meeste soorten die tezamen het plankton vormen zijn te klein om met het blote oog te zien. Het belang van plankton is dat het in het water de basis vormt van het voedselweb. (bron: Marechal, P., Woordenwijzer Ecologie, Reaal Uitgevers, Lisse 1991. / Aquo)


Plankton is een verzamelnaam voor organismen die voornamelijk zwevend in het water leven, en zodoende voor hun (passieve) verplaatsing vooral afhankelijk zijn van de heersende stromingen, in tegenstelling tot nekton, dat zichzelf actief kan verplaatsen, onafhankelijk van de stromingen. De term werd voor het eerst gebruikt door Victor Hensen in 1887 voor alle microscopische planten en dieren kleiner dan 200 nm die zich slechts passief voortbewegen in de waterstromen.[1] Een aantal planktonsoorten kan zich wel actief verticaal in de waterkolom verplaatsen in een dag-en-nachtritme.

Plankton is er in allerlei maten, van bacteriën en eencellige algen tot kwallen. Er is zowel eukaryoot als prokaryoot plankton. Er bestaan verschillende onderverdelingen binnen plankton waarvan deze de belangrijkste zijn:

Fytoplankton maakt gebruik van fotosynthese om energie te verkrijgen, waardoor ze behalve een belangrijke voedselbron, ook van essentieel belang zijn voor het zuurstofgehalte in het water. Fytoplankton staat aan de basis van de voedselketen in het aquatisch milieu: het zijn primaire producenten. Het wordt door veel andere dieren geconsumeerd (consument) zoals zoöplankton, vissen maar ook grote zeezoogdieren als baleinwalvissen. Zoöplankton (Grieks Zoon = dier)[bron?] zijn niet-fotosynthetische protozoa en kleine diertjes of larven. (bron: Wikipedia)

Kleine, vrij in het water levende organismen of levensstadia van organismen. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0e4bb919-4839-4d20-95d8-46b6bcca7636, https://nl.wikipedia.org/wiki/Plankton
Afbeelding van390px-Tomopteriskils.jpg
Tomopteris een voorbeeld van zoöplankton.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planktonBreder
planktonBron van
planktonLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fytoplankton (Begrip)Brederplankton
zooplankton (Begrip)Brederplankton
filterfeeder (Begrip)Gerelateerdplankton
planktivoor (Begrip)Gerelateerdplankton
Rdf.jpg