beginpunt onderdeel

Eigenschappen

Voorkeurslabelbeginpunt onderdeelBij een pomp, externe doorlaat of externe overstort bepaalt het beginpunt ook de stromingsrichting.
DefinitieBij een pompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst., externe doorlaat of externe overstortEen inzamelknooppunt, uitgevoerd als voorziening met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van afvalwater uit het rioleringsnetwerk naar een ander rioleringsnetwerk of oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. bepaalt het beginpunt ook de stromingsrichting.
Toelichting op definitie(= stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van begin- naar eindpunt)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/BeginpuntOnderdeel

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beginpunt onderdeelBij een pomp, externe doorlaat of externe overstort bepaalt het beginpunt ook de stromingsrichting.Breder
  • vertex (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beginpunt onderdeelBij een pomp, externe doorlaat of externe overstort bepaalt het beginpunt ook de stromingsrichting.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beginpunt onderdeelBij een pomp, externe doorlaat of externe overstort bepaalt het beginpunt ook de stromingsrichting.Deel van
  • onderdeeloriëntatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg