polycyclische aromatische koolwaterstof


Eigenschappen

Voorkeurslabelpolycyclische aromatische koolwaterstof
AfkortingPAK
DefinitieGroep van chemische verbindingen waarvan de moleculaire structuur is opgebouwd uit een reeks aan elkaar gekoppelde benzeenringen.
Synoniempolycyclische aromatische koolwaterstoffen, PAK, PAK's, paks, polycyclische aromaten, Polycyclische Aromatische Koolwaterstof, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Toelichting op definitieTot de PAK rekent men enkele honderden verwante stoffen die over het algemeen met een aantal tegelijk voorkomen. Bij de uitvoering van milieukundig waterbodemonderzoek wordt over het algemeen gekeken naar een tiental veel voorkomende PAK. Deze PAK worden representatief geacht voor de hele groep stoffen. PAK wordt in de Nederlandse waterbodems relatief vaak in verhoogde gehalten waargenomen. Bij de aanleg van steigers en beschoeiingen werd in het verleden veelvuldig gebruik gemaakt van met creosootolie verduurzaamd hout. Het verduurzaamde hout zorgt jaarlijks voor een nalevering van PAK naar de waterbodem. Een andere belangrijke PAK bron is het gebruik van teer onder de waterlijn van stalen schepen. Het teer onder de waterlijn voorkomt roestvorming en de aangroei van algen. PAK's hechten zich relatief goed aan fijne slibdeeltjes, waardoor een verspreiding over grote afstanden mogelijk is. (bron: Aquo / DIV)


Polycyclische aromatische koolwaterstoffen of polycyclische aromaten, afgekort paks, zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen (bijvoorbeeld benzeenringen) maar geen heteroatomen of functionele groepen bevatten. Het zijn dus polycyclische verbindingen bestaande uit enkel waterstof en koolstof.

Paks zijn ongeladen, apolaire moleculen die met name worden aangetroffen in afzettingen van steenkool en teer. Ze worden ook geproduceerd door de thermische ontbinding van organisch materiaal, zoals in motoren en verbrandingsovens, industrieën of bij bosbranden. Deze stoffen staan bekend om hun schadelijke effecten voor verschillende organismen.

Paks zijn abundante verbindingen in het universum. Er is ontdekt dat ze mogelijk al in de eerste paar miljard jaar na de oerknal zijn ontstaan, vermoedelijk gedurende de vorming van nieuwe sterren en exoplaneten. Sommige astrochemische onderzoeken suggereren dat paks een aanzienlijk percentage van alle koolstof in het universum vormen. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen worden hierdoor gezien als mogelijke uitgangsmaterialen voor abiotische synthese van stoffen die vereist zijn voor de vroegste levensvormen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4a294da5-a423-467a-9a2d-c6b34cb477f8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_koolwaterstoffen
Afbeelding van405px-Naphthalene-3D-balls.png
Molecuulmodel van naftaleen, de eenvoudigste polycyclische aromatische koolwaterstof.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
polycyclische aromatische koolwaterstofBreder
polycyclische aromatische koolwaterstofBron van
polycyclische aromatische koolwaterstofGerelateerd
polycyclische aromatische koolwaterstofLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 10 PAK (Begrip)Brederpolycyclische aromatische koolwaterstof
som Pak van Borneff (Begrip)Deel vanpolycyclische aromatische koolwaterstof
Rdf.jpg