belasting toetsing

Eigenschappen

Voorkeurslabelbelasting toetsingDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.
AfkortingTBTDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.
DefinitieDe belasting die de profielverdedigingEen kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water. van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsingRekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming.Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van waterkeringen..
Synoniembelasting toetsingenDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Leidraad ToetsingRekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming.Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van waterkeringen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-fc0febd2-c979-4264-b6ef-3da2cc109756

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
belasting toetsingDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
belasting toetsingDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.Gerelateerd
  • belasting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • profielverdediging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • Id-99933902-0396-e386-e3d9-b890e79a9b23 (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beoordelingsspoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdbelasting toetsingDe belasting die de profielverdediging van een dwarsprofiel ondergaat in het kader van toetsing.
Rdf.jpg