trillen

Eigenschappen

VoorkeurslabeltrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.
DefinitieHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. d.m.v. trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.. Door het trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.
SynoniemtrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in., intrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in., resonerenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in., vibrerenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in., trilheienHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.
Toelichting op definitieTrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. of "intrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in." is zowel van toepassing voor stalen als betonnen damwandprofielen.

De in Nederland meest toegepaste techniekTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. voor het inbrengen en verwijderen van stalen damwandenVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. is trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. met behulp van een trilblok. Er wordt onderscheid gemaakt tussen elektrisch en hydraulisch aangedreven trilblokken. De afgelopen jaren zijn hoogfrequente en variabel moment trilblokken ontwikkeld, die trillingsoverlast in de directe omgeving sterk reduceren. Een nadeel is dat deze trilblokken niet bij alle grondsoortenAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. inzetbaar zijn. Trillingshinder voor belendingen kan een belemmerende factor zijn.

Vergelijkbaar met trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. is het "resonerenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.": de damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. (of buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. of paal) wordt in trilling gebracht door een oscillerende cilinder die de damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. in eigenfrequentie brengt. Grootste voordelen van de Resonator van de Dieseko Group is dat de grond zo goedZaak of vermogensrecht als trillingsvrij en dat het weinig energie kost om de damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. in de grond te brengen.

TrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. (in Vlaanderen soms ook trilheienHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. genoemd) is een alternatieve heimethode waarbij men met een trilblok een funderingspaal of damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. in trilling brengt. Hierdoor verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.

TrillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. is ook een verdichtingsmethode om een dichtere pakking van mengsels te krijgen door middel van een trilplaat of trilstamper. Bijvoorbeeld toe te passen bij de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van straatwerk waarbij het zandpakket wordt verdicht, zodat de tegels of straatstenen niet verzakken. Het trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. van betonBouwmateriaal, bestaande uit een zeer hard mengsel van kalk of cement met zand, grind of steenstukken en water, om luchtbelinsluiting te voorkomen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB03389, https://nl.wikipedia.org/wiki/Trillen
Afbeelding vantrillen


trillen

trillen

Inbrengen van een damwandprofielen d.m.v. trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.Breder
  • actief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.Gerelateerd
  • damwand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • inbrengen van damwandprofielen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg