trillen


Eigenschappen

Voorkeurslabeltrillen
DefinitieHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.
Synoniemintrillen, resoneren, vibreren, trilheien
Toelichting op definitieTrillen of "intrillen" is zowel van toepassing voor stalen als betonnen damwandprofielen.

De in Nederland meest toegepaste techniek voor het inbrengen en verwijderen van stalen damwanden is trillen met behulp van een trilblok. Er wordt onderscheid gemaakt tussen elektrisch en hydraulisch aangedreven trilblokken. De afgelopen jaren zijn hoogfrequente en variabel moment trilblokken ontwikkeld, die trillingsoverlast in de directe omgeving sterk reduceren. Een nadeel is dat deze trilblokken niet bij alle grondsoorten inzetbaar zijn. Trillingshinder voor belendingen kan een belemmerende factor zijn.

Vergelijkbaar met trillen is het "resoneren": de damwand (of buis of paal) wordt in trilling gebracht door een oscillerende cilinder die de damwand in eigenfrequentie brengt. Grootste voordelen van de Resonator van de Dieseko Group is dat de grond zo goed als trillingsvrij en dat het weinig energie kost om de damwand in de grond te brengen.

Trillen (in Vlaanderen soms ook trilheien genoemd) is een alternatieve heimethode waarbij men met een trilblok een funderingspaal of damwand in trilling brengt. Hierdoor verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in.

Trillen is ook een verdichtingsmethode om een dichtere pakking van mengsels te krijgen door middel van een trilplaat of trilstamper. Bijvoorbeeld toe te passen bij de aanleg van straatwerk waarbij het zandpakket wordt verdicht, zodat de tegels of straatstenen niet verzakken. Het trillen van beton, om luchtbelinsluiting te voorkomen.
Exacte overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB03389, https://nl.wikipedia.org/wiki/Trillen
Afbeelding vantrillen


trillen

trillen

Inbrengen van een damwandprofielen d.m.v. trillen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trillenBreder
trillenBron van
trillenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg