werkgever


Eigenschappen

Voorkeurslabelwerkgever
DefinitieDe werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming of een overheid.
Synoniemwerkgevers
Toelichting op definitieIn de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd. De arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land. In ruil voor de geleverde prestaties onder het gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer een loon. De individuele afspraken tussen werkgever en werknemer staan vermeld in de arbeidsovereenkomst. (bron: Wikipedia)


  • 1. degene jegens wie een ander (werknemer) krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;
  • 2. degene aan wie een ander (werknemer) ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1.; (bron: Arbeidsomstandighedenwet)
Een economische eenheid die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een persoon maakt om een financiele beloning te geven waartegenover het verrichten van arbeid staat. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten / ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Werkgever, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4682
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werkgeverBreder
werkgeverBron van
werkgeverGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
overheidswerkgever (Begrip)Brederwerkgever
werknemer (Begrip)Gerelateerdwerkgever
Rdf.jpg