passieve sound navigation and ranging


Eigenschappen

Voorkeurslabelpassieve sound navigation and ranging
DefinitiePassieve sonarapparaten luisteren alleen maar.
Synoniempassieve sonar, passieve Sonar, Passieve sonar
Toelichting op definitieToepassingen zijn bijvoorbeeld het opsporen van onderzeeboten, het tellen van zeedieren en het meten van regenval.

Sonar wordt beïnvloed door waterlagen met verschillende temperaturen. De zeewatertemperatuur varieert als functie van de diepte en ergens tussen een diepte van 30 en 100 m bevindt zich een betrekkelijk scherpe scheiding tussen warm en koud water, de zogeheten thermocline. Geluid heeft de neiging tegen de thermocline terug gekaatst te worden, behalve als het erg luid is. Thermocline is niet aanwezig in minder diepe kustwateren.

De hydrofoons worden meestal op afstand voortgesleept om geluidshinder te vermijden. Op die manier wordt het ook mogelijk de hydrofoons boven of onder de thermocline te positioneren.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Sonar

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
passieve sound navigation and rangingBreder
passieve sound navigation and rangingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg