ontwateringsdiepte

Eigenschappen

Voorkeurslabelontwateringsdiepte
DefinitieVerschil tussen het maaiveld en het grondwaterpeil.
Synoniemontwateringsdieptes
Toelichting op definitieDe ontwateringsdiepte varieert binnen een perceel indien er sprake is van opbolling van de grondwaterstand.
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=35788&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwateringsdiepte
Afbeelding vanontwateringsdiepte
Ontwateringsdiepte.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontwateringsdiepteBron van
ontwateringsdiepteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg