meertraps validatie

Eigenschappen

Voorkeurslabelmeertraps validatieValidatie methode die toegepast wordt op kritieke stappen in het modelbouw proces.
DefinitieValidatie methode die toegepast wordt op kritieke stappen in het modelbouw procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct..
Synoniemmeertraps validatiesValidatie methode die toegepast wordt op kritieke stappen in het modelbouw proces.
Toelichting op definitieDe drie hoofdstappen corresponderen ruwweg met de conceptuele, data en operationele componenten. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Rykiel (1996)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-b21cf71c-1a82-430e-8447-580062780f45

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
meertraps validatieValidatie methode die toegepast wordt op kritieke stappen in het modelbouw proces.Breder
  • valideren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
meertraps validatieValidatie methode die toegepast wordt op kritieke stappen in het modelbouw proces.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg