bodemwater

Eigenschappen

VoorkeurslabelbodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.
DefinitieWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.) bevindt, meestal in de onverzadigde zoneDeel van de bodem waarin de poriën niet of partieel met water zijn gevuld, exclusief de capillaire zone..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a63ff1df-87f6-41fe-b7ae-f63c747ec66a

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.Deel van
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.Gerelateerd
  • onverzadigde zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemwaterWater dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt, meestal in de onverzadigde zone.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg