bentivoor

Eigenschappen

VoorkeurslabelbentivoorBenthoseter
DefinitieBenthoseter
SynoniembentivorenBenthoseter, benthivoorBenthoseter, benthivorenBenthoseter
Toelichting op definitieKleinere vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. eten over het algemeen zoöplankton (planktivoor) en grotere vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. schakelen over op bodemvoedsel (benthivoorBenthoseter).

Als benthivoorBenthoseter worden beschouwd pos, brasem en blankvoorn >15 cm. Pos is facultatief

benthivoorBenthoseter. Vanuit ecologischDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu. oogpunt is het bodemwoelende benthivore visbestand het meest van belang. Als bodemwoelend bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. wordt beschouwd het bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. aan brasem > 15 cm. Brasem> 15cm foerageertop muggenlarven in de bodem door bodemmateriaalMateriaal waaruit de bodem is opgebouwd. te filtreren. De hierbij optredende bodemwoeling leidt tot resuspensie van bodemmateriaalMateriaal waaruit de bodem is opgebouwd. in de waterkolom waardoor een verslechtering van het lichtklimaat optreedt, en waardoor nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten. uit het bodemmateriaalMateriaal waaruit de bodem is opgebouwd. in de waterkolom gebracht worden. Daarnaast kan de mechanische bodemverstoring de ontwikkeling van waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. (vooral kiemplanten) negatief beïnvloeden.
Voorbeeldhttps://edepot.wur.nl/3830
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23617&type=term, https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202010/STOWA%202010-28%20herzien%20Book-III.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bentivoorBenthoseterBreder
  • organisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bentivoorBenthoseterBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bentivoorBenthoseterLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
benthos (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbentivoorBenthoseter
Rdf.jpg