RxM00FC02C300000F4900000000S_M00FC02C300000F7F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BF001-Bedrijfsfuncties > Vormen > RxM00FC02C300000F4900000000S_M00FC02C300000F7F00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C300000F4900000000S_M00FC02C300000F7F00000000S
Vorm-id  : Id-ef41ad35-4698-a22a-3f9f-4665c75249d5
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF001-Bedrijfsfuncties
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Primaire functies
ArchiMate-element  : Waterkeringenbeheer (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 841
Y-coördinaat  : 784
Z-coördinaat  : 16
Breedte  : 1191
Hoogte  : 136
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:12;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :