Geo-gegevens analysecomponent

ArchiMate-element Geo-gegevens analysecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-ecb59e89-7729-0641-68c7-877a8809ded8
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Geo-gegevens analysecomponent
Documentatie  : Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :