horizontale drainage

Eigenschappen

Voorkeurslabelhorizontale drainage
DefinitieHorizontale drainage is een systeem waarbij (grond)water horizontaal wordt afgevoerd via stelsel van buizen.
Toelichting op definitieBij horizontale drainage is meestal sprake van een omhullend materiaal, het drainagefilter, om de openingen in de buis tegen dichtslibben van bepaalde bodemdeeltjes te beschermen (selectieve filterwerking) en om de toestroom van water naar de buis te regelen (hydrologische werking). De meest voorkomende drainagefilters zijn vezels van kokos, polypropyleen (vaak PP450 of PP700) of polystyreen (PS1000). Kokosvezels gaan wat minder lang mee dan polypropyleen maar zijn een natuurlijk materiaal. In de aanduiding van bijvoorbeeld PP700 geeft 700 de zogenoemde O90-waarde (het O90-getal) de zanddichtheid van de vezel weer: 90% van de deeltjes met een korreldiameter van 700 micrometer worden tegengehouden. Bij drainage is een O90 van 450 tot 1000 algemeen.

"Het verdient aanbeveling de drain met omhulling in een drainkoffer te leggen. Deze koffer kan gevuld worden met drainzand of grind. Dit onder andere ter bevordering van de aanvoer van grondwater naar de drain." Een smallere ribbelbuis met drainagefilter, diameter ca. 8 cm, wordt toegepast bij beplanting, vooral bomen: door de buis wordt lucht aangevoerd (de buis zorgt voor beluchting).

Bij horizontale drainage worden buizen die voorzien zijn van een drainage filter door middel van een kettinggraver of sleufloos in de grond geplaatst. De drainagebuizen kunnen tot een diameter van 160 mm aangebracht worden met een sleufopvulling van zand, grind of een ander vulmateriaal. Het aanbrengen van deze ribbeldrainbuizen kan exact en nauwkeurig geschieden met behulp van moderne GPS-systemen.
Exacte overeenkomsthttps://www.joostdevree.nl/shtmls/drainage.shtml, https://www.kessel.nl/nl/wat-wij-doen/horizontale-en-verticale-drainage-schermtechnieken/drainage
Afbeelding vanaanleg horizontale drainage

Aanleg horizontale drainage.

drainagebuis, afvoer op sloot
Drainagebuis, afvoer op sloot.

drainagesystemen.jpg

Horizontale drainage systemen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
horizontale drainageBreder
horizontale drainageBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg