bioassay

Eigenschappen

Voorkeurslabelbioassay
DefinitieKwantitatieve bepaling van biologisch werkzame stoffen door middel van toediening van deze stoffen aan levende organismen onder standaard omstandigheden.
Publieksvriendelijke toelichtingOnderzoek waarbij levende organismen, zoals larven, gecontroleerd worden blootgesteld aan bijvoorbeeld gezuiverd afvalwater om te kijken in welke mate het effect heeft op deze organismen.
Toelichting op definitieLaboratoriumexperiment waarin (meestal) planten of lagere diersoorten worden blootgesteld aan een (extract van een) te beoordelen water(bodem)monster. Het doel van bioassays is het beoordelen of de aanwezige verontreinigingen in het monster in die mate beschikbaar zijn dat ze negatieve effecten veroorzaken bij deze testorganismen. Bron: Biomonitoringstechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, rapport 97-.. , 1997
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b5e4ace8-8dec-4d3d-a321-990d64060281, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/bioassay
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bioassayBreder
bioassayBron van
bioassayLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dosis-effectrelatie (Begrip)Gerelateerdbioassay
Rdf.jpg