boezemkanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelboezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
DefinitieKanaalEen gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., dat water ontvangt van een polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. en dit voert naar rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.. In den polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. wordt het water door andere vaartenEen gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen. brengen.
SynoniemboezemkanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
Toelichting op definitieHet betreft de kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. die onderdeel uitmaken van de boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard)..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/betekenis/boezemkanaal
Afbeelding vanAfwateringskanaal Fiemel.


Afwateringskanaal Fiemel & Boezemgemaal Fiemel.
Afwateringskanaal Fiemel.

Eemskanaal boezem

Eemskanaal boezem

EemskanaalKanaal van Delfzijl naar Groningen, bevaarbaar voor zeeschepen tot 2000 BRT. boezem nabij Woltersum.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
boezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.Breder
  • boezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
boezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
boezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.Gerelateerd
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Afwateringskanaal van Fiemel (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederboezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
Eemskanaal (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederboezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
afwateringskanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdboezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
bergboezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdboezemkanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Kanaal, dat water ontvangt van een polder en dit voert naar rivier of zee. In den polder wordt het water door andere vaarten geleid naar bemalingswerktuigen, die het op het boezemkanaal brengen.
Rdf.jpg