bodemkwaliteitskaart


Eigenschappen

Voorkeurslabelbodemkwaliteitskaart
DefinitieSet van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit in een bepaald gebied met een bijbehorend bodembeheerplan.
Synoniembodemkwaliteitskaarten
Toelichting op definitieDe bodemkwaliteitskaart bestaat uit verschillende lagen waarbij elk van de lagen gericht is op het ruimtelijk weergeven van een bepaald kenmerk dat bepalend is voor de bodemkwaliteit. In het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet worden specifieke eisen aan de bodemkwaliteitskaart gesteld die in deze interim richtlijn nader zijn uitgewerkt. Een bodemkwaliteitskaart biedt inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een bepaald beheersgebied. De kaarten geven voor onderscheiden zones in een gemeente, informatie over de bodemkwaliteit op vlakniveau. De bodemkwaliteitskaart wordt samen met een bodembeheersplan vastgesteld door het bevoegd gezag, om de mogelijkheden van de Vrijstellingsregeling grondverzet te benutten. Grondverzet binnen gemeentes vindt geregeld plaats aan de hand van bodemkwaliteitskaarten. Bij veel gemeenten wordt de BKK hiernaast gebruikt voor de bouwtoets en om de terugsaneerwaarde te bepalen.
Voorbeeldhttps://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/3a.-ontwerpnota.pdf
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7b15dabe-8fe0-4c36-be65-9aaeb075a18e
Afbeelding vanBodemkwaliteitskaart-figuur1ib83834a2-92aa-4c18-a9fb-09486d3f88ec.jpg
Bodemkwaliteitskaart.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemkwaliteitskaartBreder
bodemkwaliteitskaartBron van
bodemkwaliteitskaartLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg