Beheren van zaken

ArchiMate-element Beheren van zaken
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-e5b01c25-3915-a515-61d7-69c81137fe42
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Beheren van zaken
Documentatie  : Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationFunction) Aanmaken zaak Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationFunction) Agenderen vanzaken Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Monitoren zaken Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Ondersteunen zaakafhandeli- ng Functionaliteit voor het relateren van contactmomenten aan zaken (ApplicationFunction) Relateren van contactmomen- ten aan zaken Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakdocument- en Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakgegevens Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationFunction) Uitwisselen vanberichten met ketenpartners AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-04-2023 21:40:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2023 21:40:26 CEST