RxM00FC02C3000242D900000000R_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242D900000000R_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242D900000000R_M00FC02C300002AD200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-e4eedbe8-189e-6dbd-47a2-f340f279abdd
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
ArchiMate-relatie  : Registreren levert aan Publiceren (FlowRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B7EA00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (Registreren)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D6FF00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (Publiceren)
Z-coördinaat  : 32
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :