associatie rol

Eigenschappen

Voorkeurslabelassociatie rolRol in een associatie relatie.
DefinitieRolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. in een associatie relatierelatie tussen twee verschillende individuen (bron: NTA 8035) prefDef: Relatie tussen twee concepten, die aangeeft dat de beide concepten een structureel verband met elkaar hebben..
Synoniemassociatie rollenRol in een associatie relatie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0234

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
associatie rolRol in een associatie relatie.Breder
  • rolbascule brug (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
associatie rolRol in een associatie relatie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actieve entiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederassociatie rolRol in een associatie relatie.
gebeurtenisrol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederassociatie rolRol in een associatie relatie.
Rdf.jpg