stroomgebied Nedereems

Eigenschappen

Voorkeurslabelstroomgebied NedereemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe.
DefinitieHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrictHet gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven. Eems en beslaat een oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van 2.312 km². Het omvat delen van de provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen en Drenthe.
Synoniemstroomgebied Neder-EemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe., stroomgebied Neder EemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe., deelstroomgebied NedereemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe.
Toelichting op definitieHet beheer van de oppervlaktewateren in het werkgebied is in handen van de Waterschappen Hunze en Aa’sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. en Noorderzijlvest. Belangrijke waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. zijn de Westerwoldsche AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland., de Drentsche AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. en de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee., die afwateren op de EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems.-DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.. Daarnaast telt het werkgebied een groot aantal grachtenEen gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden. en kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport..Het werkgebied Nedereems valt merendeels onder de ecoregio centraal laagland en kan worden onderverdeeld in twee deelgebieden: het hoger gelegen Drents Plateau en het lager gelegen kustgebied. Ongeveer 50% van het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. ligt onder de zeespiegelDe oppervlakte van de zee..
Voorbeeldhttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/nedereems/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ems-eems.de/nl/sgd-eems/werkgebieden/nedereems/
Afbeelding vanstroomgebied Nedereems
stroomgebied NedereemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
stroomgebied NedereemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe.Breder
  • stroomgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
stroomgebied NedereemsHet werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg